img

Вести

Заказана LXXVII седница Општинског већа

img

Print

LXXVII седница Општинског већа Општине Рума ће се одржати 21.11.2022. године у Градској кући са почетком у 17.00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације у износу од 1.000.000,00 динара

 2. Предлог Закључка о преносу капиталног улагања Средња техничка школа "Миленко Брзак Уча" Рума

 3. Нацрт Одлуке о комуналном реду на територији општине Рума

 4. Нацрт Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера и средстава оглашавања на јавним површинама на територији општине Рума

 5. Нацрт Одлуке о постављању баште угоститељског објекта на територији општине Рума

 6. Нацрт Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о изради Плана детаљне регулације туристичко- рекреативног комплекса "Језеро Борковац"

 7. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о изменама и допунама Годишњег Програма пословања ЈП урбанизам и изградња Рума за 2022. годину

 8. Предлог Решења о одређивању сталних јавних паркиралишта у насељу Рума

 9. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП "Комуналац" у Руми о давању у закуп путем јавног надметања пословног простора на Градској пијаци, у згради тржнице, површине 36,40м2 и магацинског простора на Градској пијаци

 10. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП "Комуналац" у Руми о давању у закуп путем јавног надметања јавног тоалета на вашаришту у Руми и тезги на на Градској пијаци у Руми

 11. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП "Комуналац" у Руми о давању на коришћење земљишта - асфалтног простора на локацији Вашариште - плато према Инђији, аутошколама

 12. Предлог Правилника о утврђивању услова за осликавање мурала, односно постављање мозаика на спољним деловима зграда, као и на објектима јавне намене на територији Општине Рума

 13. Нацрт Одлуке о привременом поверавању превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији општине Рума

 14. Разматрање молбе за помоћ Касап Николини из Руме

 15. Разматрање молбе за помоћ Ивановић Аријани из Путинаца

 16. Разматрање молбе за помоћ Вуњак Луки из Руме

 17. Текућа питања
donor
donor
donor
donor