img

Вести

Заказана LXXVI седница Општинског већа

img

Print

LXXVI седница Општинског већа Општине Рума ће се одржати 7.11.2022. године у Градској кући.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације у износу од 300.000,00 динара - вансудска поравнања

 2. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације у износу од 500.000,00 динара - УПВО "Полетарац" Рума

 3. Предлог Закључка о преносу улагања МУП-у РС, ПС у Руми

 4. Предлог Закључка о преносу улагања у капитално одржавање објекта ОШ "Вељко Дугошевић" Рума подручно одељење Стејановци

 5. Предлог Закључка о преносу основних средстава Средњој техничкој школи "Миленко Брзак Уча" Рума

 6. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 819.000,00 динара - новогодишња декорација

 7. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 1.300.000,00 динара - путни трошкови

 8. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације у износу од 2.000,00 динара - путни трошкови

 9. Нацрт Одлуке о преносу права на коришћење, управљање и одржавање непокретности Дома ЈНА, Главна 114 Рума Градској библиотеци "Атанасије Стојковић" Рума

 10. Нацрт Одлуке о додели јавних признања и награда у 2022. години

 11. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о Општинској управи општине Рума

 12. Нацрт Одлуке о изради Измена и допуна Плана Генералне регулације Руме

 13. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о додели средстава из буџета општине Рума за програме и пројекте из области спорта од значаја за општину Рума за 2022. годину

 14. Разматрање захтева за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора о повећању основног капитала ЈП "Гас-Рума" Рума

 15. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Измене и допуне Годишњег програма пословања ЈП "Водовод" Рума за 2022. годину

 16. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Посебан Програм коришћењa средстава из буџета општине Рума за ЈП "Водовод" Рума за 2022. годину, по основу субвенција

 17. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Измене и допуне Годишњег програма пословања ЈП "Стамбено" Рума за 2022. годину

 18. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Измену Посебног Програма коришћењa средстава из буџета општине Рума за ЈП "Стамбено" Рума за 2022. годину, по основу субвенција

 19. Разматрање захтева Управног одбора о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем Туристичке организације општине Рума за 2021. годину

 20. Разматрање захтева Управног одбора о усвајању Извештаја о раду Установе Спортски центар Рума за 2021. годину

 21. Разматрање захтева Управног одбора о усвајању Извештаја о раду Центра за социјални рад општине Рума за 2021. годину

 22. Разматрање захтева Управног одбора о усвајању Извештаја о раду Установе за пружање услуга социјалне заштите "Солидарност" Рума за 2021. годину

 23. Нацрт Одлуке о измени и допуни Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији општине Рума

 24. Нацрт Одлуке о образовању јединице цивилне заштите опште намене, специјализованим јединицама цивилне заштите за узбуњивање на територији Општине Рума

 25. Нацрт Одлуке о субјектима од посебног значаја за заштиту и спасавање општине Рума

 26. Разматрање и усвајање Плана зимског одржавања путне инфраструктуре 2022/2023. године на територији општине Рума

 27. Разматрање жалбе Небригић Томислава из Руме

 28. Предлог Одлуке о давању сагласности Општинском правобранилаштву општине Рума на закључивање судског поравнања

 29. Предлог Одлуке о давању сагласности Општинском правобранилаштву општине Рума на закључивање вансудских поравнања

 30. Текућа питања.
donor
donor
donor
donor