img

Вести

Закључење Посебног бирачког списка у петак 28. октобра 2022. године

img

Print

Посебан бирачки списак националне мањине се закључује у петак, 28. октобра 2022. године. Грађани општине Рума захтев за упис, брисање, промену, исправку података у Посебном бирачком списку подносе у згради општине Орловићева бр. 5 или у месној канцеларији по месту пребивалишта, односно боравишта за интерно расељена лица најкасније до 28. октобра 2022. године. Након закључења бирачког списка 28. октобра 2022. године грађани захтеве за упис и промену података подносе надлежном Министарству, преко Општинске управе Рума најкасније 72 часа пре дана одржавања избора, односно до 9. новембра 2022. године. Захтеви се подносе у згради Општинске управе у Орловићевој улици бр. 5, канцеларија бр. 20.

Грађани увид могу вршити и на званичној интернет страници Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог https://upit.posebanbirackispisak.gov.rs/ уношењем података о ЈМБГ.

Избори за чланове националних савета националних мањина одржаће се 13. новембра 2022. године.

Све додатне информације грађани могу добити позивом на број 433-910, 433-911, 433-912, локал 114, 069721155, као и путем мејла birackispisak@ruma.rs.
donor
donor
donor
donor