img

Вести

Финансијски планови директних корисника буџета Општине Рума по ТРЕЋЕМ ребалансу буџета за 2022. годину

img

Print

На основу члана 8. став 3. закона о буџетском систему, сви корисници буџетских средстава су дужни да објаве своје финансијске планове на интернет страници.  У прилогу су финансијски планови директних корисника буџета Општине Рума по ТРЕЋЕМ ребалансу буџета за 2022. годину:

- Финансијски план Скупштине Општине Рума по ТРЕЋЕМ ребалансу буџета за 2022. годину

- финансијски план Председника Општине Рума по ТРЕЋЕМ ребалансу буџета за 2022. годину

- финансијски план Општинског већа Општине Рума по ТРЕЋЕМ ребалансу буџета за 2022. годину

- финансијски план Општинског правобранилаштва општине Рума по ТРЕЋЕМ ребалансу буџета за 2022. годину

- финансијски план Општинске управе Општине Рума по ТРЕЋЕМ ребалансу буџета за 2022. годину.
donor
donor
donor
donor