img

Вести

ЕНЕРГЕТСКИ ВАУЧЕРИ – Јавни позиви и за домаћинства и за привредне субјекте

img

Print

Општина Рума расписује два јавна позива, а оба у вези нове општинске субвенције у виду доделе енергетских ваучера.

1.  Јавни позив домаћинствима са територије Општине Рума за доделу субвенција у виду енергетских ваучера.

Право учешћа на Јавном позиву имају сва домаћинства са територије општине Рума чији укупни месечни приход и примања не прелазе 25.000,00 динара по члану домаћинства.

Вредност субвенције износи 15.000,00 динара. Изузетно, вредност субвенције износи 3.000,00 динара за кориснике који су енергетски угрожени купци у складу са Уредбом о енергетски угроженом купцу. Проверу да ли је домаћинство енергетски угрожени купац врши Комисија код Одељења за друштвене делатности Oпштинске управе Oпштине Рума.

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања Јавног позива на сајту општине Рума, односно до утрошка средстава а најкасније до 17.11.2022.године.

ЈАВНИ ПОЗИВ - ДОМАЋИНСТВА

Пријавни образац - Захтев домаћинства

Потврда о примањима

Сагласност власника

 

ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА

 

2.Јавни позив привредним субјектима регистрованим за продају огрева.

Предмет јавног позива јесте избор привредних субјеката који се баве продајом огревног дрвета, брикета, пелета и угља.

Право учешћа на Јавном позиву имају сва заинтересована правна лица и предузетници регистровани у АПР за обављање делатности продаје огрева.

Рок за подношење пријава је 5 дана од дана објављивања Јавног позива на сајту општине Рума а најкасније до 24.10.2022.године.

ЈАВНИ ПОЗИВ ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ

Пријавни образац – Захтев привредни субјекти
donor
donor
donor
donor