img

Вести

Заказана LXXIV седница Општинског већа

img

Print

LXXIV седница Општинског већа Општине Рума ће се одржати 10.10.2022. године у Градској кући са почетком у 10.00 часова. За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Рума - Трећи Ребаланс

 2. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Кадровског плана Општинске управе и Општинског правобранилаштва општине Рума

 3. Нацрт Одлуке о додели субвенција у виду енергетских ваучера које издаје општина Рума

 4. Предлог Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину на територији општине Рума

 5. Нацрт Одлуке о постављању бисте Славку Воркапићу- Воркију

 6. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о промени пословног имена ЈП за урбанистичко планирање, управљање путевима и изградњу Рума

 7. Нацрт Решења о отуђењу непокретности из јавне својине општине Рума по тржишној цени

 8. Нацрт Одлуке о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације "Парк шума Борковац" у Руми

 9. Нацрт Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације ,,за део блока 1-3-3“ у Руми

 10. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о изменама и допунама Годишњег Програма пословања ЈП за урбанистичко планирање, управљање путевима и изградњу Рума за 2022. годину

 11. Нацрт Решења о измени и допуни Решења о одређивању мртвозорника на територији општине Рума

 12. Предлог Правилника о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи општине Рума и Општинском правобранилаштву општине Рума

 13. Нацрт Одлуке о образовању јединице цивилне заштите опште намене, специјалоизованим јединицама цивилне заштите за узбуњивање на територији Општине Рума

 14. Разматрање захтева Управног одбора за давање сагласности на Измене и допуне Статута УПВО "Полетарац" Рума

 15. Разматрање захтева Управног одбора о давању сагласности на Измене и допуне Статута Установе за пружање услуга социјалне заштите "Солидарност" Рума

 16. Предлог Одлуке о давању сагласности Општинском правобранилаштву општине Рума на закључивање вансудских поравнања

 17. Разматрање молбе за финансијску помоћ Стефану Зубовићу из Руме

 18. Текућа питања.
donor
donor
donor
donor