img

Вести

Заказана XXVII седница Скупштине општине Рума

img

Print

XXVII седница Скупштине општине Рума ће се одржати 13.10.2022. године са почетком у 10.00 часова у Малој сали Културног центра "Брана Црнчевић" у Руми.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Рума - Трећи Ребаланс
 2. Предлог Одлуке о изменама и допунама Кадровског плана Општинске управе и Општинског правобранилаштва општине Рума
 3. Предлог Одлуке о додели субвенција у виду енергетских ваучера које издаје општина Рума
 4. Разматрање и усвајање захтева Надзорног одбора ЈП "ГАС-РУМА" Рума за давање сагласности на Одлуку о расподели добити за 2021. годину
 5. Разматрање и усвајање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о промени пословног имена ЈП за урбанистичко планирање, управљање путевима и изградњу Рума
 6. Предлог Решења о отуђењу непокретности из јавне својине општине Рума по тржишној цени
 7. Предлог Одлуке о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације "Парк шума Борковац" у Руми
 8. Предлог Одлуке о доношењу   Плана детаљне регулације ,,  за део блока 1-3-3“у Руми
 9. Разматрање и усвајање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о изменама и допунама Годишњег Програма пословања ЈП за урбанистичко планирање, управљање путевима и изградњу Рума за 2022. годину
 10. Предлог Одлуке о именовању Општинског савета родитеља
 11. Предлог Решења о измени и допуни Решења о одређивању мртвозорника на територији општине Рума
 12. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације           на територији општине Рума
 13. Предлог Одлуке о образовању јединице цивилне заштите опште намене, специјализованим јединицама цивилне заштите за узбуњивање на територији Општине Рума
 14. Разматрање и усвајање захтева Управног одбора за давање сагласности на Измене и допуне Статута УПВО "Полетарац" Рума
 15. Разматрање и усвајање захтева Управног одбора о давању сагласности на Измене и допуне Статута Установе за пружање услуга социјалне заштите "Солидарност" Рума
 16. Разматрање и усвајање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о изменама и допунама Годишњег Програма пословања ЈП "Комуналац" у Руми за 2022. годину
 17. Разматрање и усвајање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Посебан Програм коришћењa средстава из буџета општине Рума за ЈП "Комуналац" Руми за 2022. годину, по основу субвенција
 18. Избори и именовањаdonor
donor
donor
donor