img

Вести

XXVI седница Скупштине општине Рума

img

Print

XXVI седница Скупштине општине Рума ће се одржати 12.9.2022. године са почетком у 10.00 часова у Малој сали Културног центра "Брана Црнчевић" у Руми. За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Предлог Одлуке о употреби имена, грба и заставе Општине Рума

 2. Предлог Одлуке о стављању ван снаге Програма комасације за катастарску општину Стејановци, катастарску општину Павловци и катастарску општину Краљевци

 3. Предлог Одлуке о изради Програма комасације за катастарску општину Стејановци, катастарску општину Павловци и катастарску општину Краљевци

 4. Предлог Oдлуке о изменама и допунама Одлуке о подизању и одржавању споменика и скулптуларних дела на територији Општине Рума

 5. Разматрање и усвајање захтева Надзорног одбора ЈП за урбанистичко планирање, управљање путевима и изградњу Рума за давање сагласности на Одлуку о расподели добити за 2021. годину

 6. Разматрање и усвајање захтева за давање сагласности на Ценовник споредних делатности ЈП "Водовод" Рума

 7. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о водоводу

 8. Разматрање и усвајање захтева Надзорног одбора ЈП "Водовод" Рума за давање сагласности на Ценовник производа и услуга за општину Рума, Ценовник производа и услуга за општину Ириг и Ценовник накнаде за загађење јавне канализације

 9. Предлог Одлуке о усвајању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу

 10. Разматрање и усвајање захтева Надзорног одбора о давању сагласности на Измене и допуне Статута Јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса "ГАС-РУМА" Рума

 11. Разматрање и усвајање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Посебан Програм коришћењa средстава из буџета општине Рума за ЈП "Комуналац" Руми за 2022. годину, по основу субвенција

 12. Избори и именовања.
donor
donor
donor
donor