img

Вести

Одржана LXXII седница Општинског већа

img

Print

Већници Општине Рума су на данашњем заседању разматрали захтев Надзорног одбора ЈП "Водовод" Рума за давање сагласности на Ценовник производа и услуга за општину Рума, Ценовник производа и услуга за општину Ириг и Ценовник накнаде за загађење јавне канализације.

Због повећања цене у производњи воде, пре свега по основу електричне енергије, донета је одлука да се цена воде за физичка лица повећа за пет динара по метру кубном.

"Ми у румској општини имамо заиста најнижу цену воде у поређењу са околним општинама. Цена је била 51 динар, пратећи повећање цене електричне енергије, морали смо за пет динара да повећамо цену и сада она у нашој општини износи 56 динара", казала је председница Општине Рума Александра Ћирић.

Цена воде у иришкој општини је такође повећана, а проблема има пре свега у насељу Врдник, где постоји доста нелегалних прикључења на мрежу и због чега ће бити предузете конкретне мере на терену.

Веће је дало и  сагласност на Посебан Програм коришћењa средстава из буџета општине Рума за ЈП "Комуналац" Руми за 2022. годину, по основу субвенција.

"Настављамо са модернизацијом механизације у ЈП "Комуналац", ми улажемо како би што ефикасније ово јавно предузеће радило, да би наш град, наша општина били чистији, уређенији. Поред тога што уклањамо дивље депоније, уређујемо јавне површине, апелујемо на свест грађана, ми морамо пре свега обезбедити адекватну механизацију нашем јавном предузећу. Набављамо нове камионе, аутоподизаче, како би њихов рад био што ефикаснији, како би на крају крајева и становништво било задовољно", казала је предедница Ћирић.

Веће је подржало и Одлуку о усвајању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу која има за циљ, између осталог, да оснажи женско предузетништво.

"Повеља отвара низ могућности у сфери женског предузетништва, а нама као локалној самоуправи даје могућност учешћа на бројним конкурсима. Било би и нелогично да ми као локална самоуправа на чијем су челу две жене немамо усвојену Повељу о родној равноправности", оценила је председница Општине Рума.

Одлуком о промени буџетске апропријације обезбеђена су и средства за куповину дрвених тезги за Божићну улицу.

"До сада смо их увек изнајмљивали, а с обзиром на број манифестација које ми у Општини Рума имамо упитна је била рентабилност. Куповином ћемо дугорочно гледано смањити трошкове, тезге у нашем власништву ће имати вишеструку намену, неће бити коришћене само за Божићну улицу, већ и за многе друге манифестације у периоду током целе године",закључила је председница Ћирић.

На седници је усвојено и Решење о употреби текуће буџетске резерве у износу од 2.350.000,00 динара - за отварање новог пројекта: "Израда програма комасације за к.о. Краљевце, к.о. Стејановце и к.о. Павловце"; Удружењу жена "Фрушкогорке" из Стејановаца је за манифестацију "Грожђе и вино"(24.9.2022.) одобрена новчана помоћ од 67.000 динара; дата је сагласност Општинском правобранилаштву општине Рума на закључивање вансудских поравнања(ујед паса луталица).

Обезбеђена су и додатна средства у износу од 400.000 динара за набавку котла за подручно вогањско одељење румске ОШ "Вељко Дугошевић" .

Надзорном одбору ЈП "Гас-Рума" дата је сагласност на Измене и допуне Статута Јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса "Гас-Рума" Рума.
donor
donor
donor
donor