img

Вести

Заказана XXVI седница Скупштине општине Рума

img

Print

XXVI седница Скупштине општине Рума ће се одржати 12.9.2022. године са почетком у 10.00 часова у Малој сали Културног центра "Брана Црнчевић" у Руми. За седницу је предложен следећи дневни ред:

  1. Предлог Одлуке о употреби имена, грба и заставе Општине Рума
  2. Предлог Одлуке о стављању ван снаге Програма комасације за катастарску општину Стејановци, катастарску општину Павловци и катастарску општину Краљевци
  3. Предлог Одлуке о изради Програма комасације за катастарску општину Стејановци, катастарску општину Павловци и катастарску општину Краљевци
  4. Предлог Oдлуке о изменама и допунама Одлуке о подизању и одржавању споменика и скулптуларних дела на територији Општине Рума
  5. Разматрање и усвајање захтева Надзорног одбора ЈП за урбанистичко планирање, управљање путевима и изградњу Рума за давање сагласности на Одлуку о расподели добити за 2021. годину
  6. Разматрање и усвајање захтева за давање сагласности на Ценовник споредних делатности ЈП"Водовод" Рума
  7. Избори и именовањаdonor
donor
donor
donor