img

Вести

Мере енергетске санације - Објављена ранг листа подржано 427 појединачних пројеката, финансијска подршка за све грађане који су испунили конкурсне услове

img

Print

Комисија за реализацију мера енергетске санације на седници одржаној дана 30.08.2022. године утврдила је:

РЕВИДИРАНУ ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ КРАЈЊИХ КОРИСНИКА (ДОМАЋИНСТАВА) У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РУМА.

Подносиоци пријава под редним бројевима од 1-232 испуњавају формалне услове из Јавног конкурса, Правилника и Измене Правилника и прелиминарно остварују право на субвенцију коју обезбеђује заједно Министарство рударства и енергетике - Управа за подстицање и унапређење енергетске ефикасности и Општина Рума.

Подносиоци пријава под редним бројевима од 233-427 испуњавају формалне услове из Јавног конкурса, Правилника и Измене Правилника и прелиминарно остварују право на субвенцију коју обезбеђује самостално Општина Рума из својих средстава.

Ревидирана прелиминарна листа крајњих корисника - 30.8.2022.

Комисија за реализацију мера енергетске санације започеће врло брзо обилазак домаћинстава што је последњи корак пред реализацију пројекта, односно извођење радова на унапређење енергетске ефикасности стамбених објеката.

Уколико је Комисија приликом теренског обиласка утврдила да је подносилац пријаве дао неистините податке у пријави Комисија га елиминише из ревидиране прелиминарне листе.

Утврђени број бодова и положај крајњих корисника на ревидираној прелиминарној ранг листи је променљив, и исти ће бити утврђен након обиласка терена.

Подсетимо, како би сви грађани са комплетном документацијом остварили право на неку од мера енергетске санације Општина Рума је на јучерашњој седници Општинског већа издвојила додатних 25 милиона динара за реализацију овог пројекта, па тако сада укупна вредност пројекта износи 55 милиона динара.
donor
donor
donor
donor