img

Вести

Рани јавни увид у Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Обедска бара“

img

Print

Рани јавни увид у Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Обедска бара“ одржаће се у трајању од 15 дана, од 26. августа 2022. године до 09. септембра 2022. године.

Правна и физичка лица позивају се да доставе примедбе и сугестије на Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Обедска бара“ у писаном облику на адресу Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина бр. 16, 21000 Нови Сад, у току трајања раног јавног увида, а најкасније до 09. септембра 2022. године
donor
donor
donor
donor