img

Вести

Заказана LXXI седница Општинског већа

img

Print

LXXI  седница Општинског већа Општине Рума ће се одржати  29.8.2022. године у Градској кући са почетком у 10.00 часова. За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације у износу од 868.176,00 динара
 2. Предлог Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву у износу од 19.077.374.000,00 динара
 3. Предлог Решења о употреби текуће буџетске резерве у износу од 19.077.374.000,00 динара
 4. Предлог Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву у износу од 1.200.000,00 динара
 5. Предлог Решења о употреби текуће буџетске резерве у износу од 1.200.000,00 динара
 6. Нацрт Одлуке о употреби имена, грба и заставе Општине Рума
 7. Предлог Правилника о изменама и допунама Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термичких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топлотне воде, по јавном позиву управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22 
 8. Нацрт Одлуке о стављању ван снаге Програма комасације за катастарску општину Стејановци, катастарску општину Павловци и катастарску општину Краљевци
 9. Нацрт Одлуке о изради Програма комасације за катастарску општину Стејановци, катастарску општину Павловци и катастарску општину Краљевци
 10. Разматрање захтева Надзорног одбора ЈП за урбанистичко планирање, управљање путевима и изградњу Рума за давање сагласности на Одлуку о расподели добити за 2021. годину
 11. Предлог Одлуке о давању сагласности Општинском правобранилаштву општине Рума на закључивање вансудских поравнања
 12. Текућа питањаdonor
donor
donor
donor