img

Вести

Јавни увид у Нацрт Плана детаљне регулације "за део блока 1-3-3 " у Руми

img

Print

Јавни увид у  Нацрт Плана детаљне регулације "за део блока 1-3-3" у Руми,  трајаће 30 дана и то од 26. августа 2022. године до 26. септембра  2022. године.

Напред наведени План детаљне регулације "за део блока 1-3-3 " у Руми, биће изложен на јавни увид сваког радног дана од 08,00 часова до 14,00 часова у просторијама Јавног предузећа за урбанистичко планирање, управљање путевима и изградњу Рума, ул. 27. Октобра  бр. 7а  у Руми.

Примедбе на План детаљне регулације заинтересована лица могу доставити  у писаном облику Одељењу за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума ул. Орловићева бр. 5 Рума, закључно са 26.09.2022.године.

Комисија за планове  ће након истека рока за јавни увид размотрити примедбе које су достављене у току јавног увида.

Датум, место и време заседања Комисије за планове Општине Рума биће накнадно објављен у средствима јавног информисања.

Нацрт Плана детаљне регулације "за део блока 1-3-3" у Руми

 
donor
donor
donor
donor