img

Вести

Обавештење о издатој дозволи за сакупљање и транспорт инертног и неопасног отпада

img

Print

На основу поднетог захтева за издавање дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада са територије општине Рума, оператера ЈП “Комуналац“ у Руми, ул. Јеленачка бр. 2, регистарски број: 08099553 Одељење за урбанизам и грађење донело је решење бр. 501-53/2022-IV-04 којим се одобрава оператеру сакупљање и транспорт инертног и неопасног отпада наведених индексних бројева у захтеву и дозвола уписује у регистар издатих дозвола под бројем 024 од дана 26. 7. 2022. године.
donor
donor
donor
donor