img

Вести

Заказана XXV седница Скупштине општине Рума

img

Print

XXV седница Скупштине општине Рума ће се одржати 3.8.2022. године са почетком у 10.00 часова у Малој сали Културног центра "Брана Црнчевић" у Руми. За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Разрешење члана Општинског већа општине Рума и избор нових чланова Општинског већа општине Рума

 2. Разматрање и усвајање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Рума за период 01.01-30.06.2022. године

 3. Предлог Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда на територији општине Рума

 4. Предлог Oдлуке о подизању и одржавању споменика и скулптуларних дела на територији Општине Рума

 5. Предлог Решења о образовању Комисије за споменичка обележја општине Рума

 6. Предлог Одлуке о изради измена и допуна Плана Генералне регулације насељеног места Добринци

 7. Предлог Решења о одређивању мртвозорника на територији општине Рума

 8. Предлог Одлуке о правцу пружања државних путева који пролазе кроз насеља на територији општине Рума

 9. Разматрање и усвајање захтева за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора о расподели добити ЈП "Водовод" Рума за 2021. годину

 10. Предлог Закључка о давању сагласности на План и програм рада и финансијског плана установе Културни центар "Брана Црнчевић" у Руми за 2023. годину

 11. Предлог Закључка о давању сагласности на План и програм рада и финансијског плана установе Градска библиотека "Атанасије Стојковић" Рума за 2023. годину

 12. Предлог Закључка о давању сагласности на Програм рада и пословања и финансијског плана Завичајног музеја Рума за 2023. годину

 13. Избори и именовања.
donor
donor
donor
donor