img

Вести

Попис становништва, домаћинстава и станова 2022. године - Јавни позив за пријављивање кандидата за пописиваче

img

Print

Позивају се грађани заинтересовани за рад у Попису у својству пописивача да у периоду од 22. јула до 5. августа 2022. године (до 20.00 часова) попуне електронску пријаву на сајтовима Завода: stat.gov.rs или popis2022.stat.gov.rs.

Општи услови које кандидат треба да испуни:

  • држављанство Републике Србије;

  • пребивалиште или пријављено боравиште у Републици Србији;

  • најмање 18 година старости у тренутку попуњавања пријаве;

  • стечено најмање трогодишње средње образовање;

  • да кандидат није осуђиван, да против кандидата није покренута истрага и да се против њега не води кривични поступак.

Посебни услови које кандидат треба да испуни:

  • познавање рада на рачунару (MS Office, интернет) – предвиђено је тестирање кандидата;

  • могућност приступа интернету током периода ангажовања.

Детаљније информације о задацима пописивача и процедури за избор кандидата доступне су на сајтовима Завода.
donor
donor
donor
donor