img

Вести

Заказана LXVIII седница Општинског већа

img

Print

LXVIII седница Општинског већа Општине Рума ће се одржати  22.7.2022. године у Градској кући са почетком у 10.00 часова. За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Разматрање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Рума за период 01.01-30.06.2022. године

 2. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације - Спортски центар Рума

 3. Разматрање захтева Управног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Плана и програма рада и финансијског плана установе Градска библиотека "Атанасије Стојковић" Рума за 2023. годину

 4. Разматрање захтева Управног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Плана и програма рада и финансијског плана установе Културни центар "Брана Црнчевић" у Руми за 2023. годину

 5. Разматрање захтева Управног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Програма рада и пословања и финансијског плана Завичајног музеја Рума за 2023. годину

 6. Нацрт Одлуке о изради измена и допуна Плана Генералне регулације насељеног места Добринци

 7. Предлог Одлуке o расписивању Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља на територији општине Рума

 8. Предлог Решења о измени и допуни Решења о образовању Kомисије за реализацију мера енергетске санације

 9. Предлог Закључка којим се даје сагласност на повећање цена линијског превоза путника

 10. Разматрање жалбе Буздум Петра из Хртковаца на Решење Комисије за избор корисника помоћи за побољшање услова становања породица избеглица кроз доделу пакета грађевинског материјала

 11. Разматрање жалбе Ивичић Предрага из Хртковаца на Решење Комисије за избор корисника помоћи за побољшање услова становања породица избеглица кроз доделу пакета грађевинског материјала

 12. Разматрање жалбе Кнежевић Славка из Жарковца на Решење Комисије за избор корисника помоћи за побољшање услова становања породица избеглица кроз доделу пакета грађевинског материјала

 13. Разматрање жалбе Кукић Милке из Хртковаца на Решење Комисије за избор корисника помоћи за побољшање услова становања породица избеглица кроз доделу пакета грађевинског материјала

 14. Разматрање жалбе Стјепановић Синише из Хртковаца на Решење Комисије за избор корисника помоћи за побољшање услова становања породица избеглица кроз доделу пакета грађевинског материјала

 15. Разматрање жалбе на Решење Комисије за доделу подстицајних средстава у пољопривреди на територији општине Рума

 16. Предлог Одлуке о давању сагласности Општинском правобранилаштву општине Рума на закључивање вансудских поравнања

 17. Разматрање молбе за финансијску помоћ СПЦО Рума

 18. Разматрање молбе за финансијску помоћ Удружењу Рома из Руме

 19. Разматрање молбе за финансијску помоћ Лукић Бранивоју из Ирига

 20. Текућа питања
donor
donor
donor
donor