img

Вести

Резултати Међународног архитектонско – урбанистичког конкурса за уређење урбаних паркова

img

Print

Општина Рума расписала је Међународни архитектонско – урбанистички конкурс за уређење урбаних паркова.

По завршетку рока за предају радова, извршено је прегледање достављених радова од стране жирија и грађана. Јавно излагање и презентација свих приспелих радова по урбанистичко – архитектонском конкурсу одржана је у Културном центру „Брана Црнчевић“ у Руми у периоду од 5. до 10. јула. Седам чланова жирија је бодовало пристигле радове. Грађанима су предати гласачки листићи приликом презентације радова.

Конкурсом је обухваћено укупно десет локација у Руми, и то:
1. Партерна површина у Насељу " Детелина " ("Црне удовице");
2. Партерна површина у Блоку 4-1-6 "Културни центар" (двориште вишепородичних стамбених зграда);
3. Партерне површина у насељу "Игралиште", код Дома здравља;
4. Партерне површина у Блоку 4-1-4 "Апотеке";
5. Партерне површина у Блоку 1-1-1 "Куле";
6. Спортско рекреативна површина "Игралиште - Дом здравља";
7. Партерна површина у Блоку 1-1-2, "Војна зграда" ("иза Робне куће");
8. Партерна површина у насељу "Тивол";
9. Партерна површина око "Вртића" и зграде "Венац-Порта" у ул. Вељка Дугошевића;
10. Партерна површина у Блоку "Стара пошта" (у дворишту зграде "Лепа Брена").

Резултати конкурса

 
donor
donor
donor
donor