img

Вести

Обавештење за кориснике буџета Општине Рума

img

Print

На основу члана 50. Закона о буџетском систему, Одељење за финансије, привреду и пољопривреду обавештава кориснике буџета Општине Рума да је Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету Општине Рума за 2022. годину - Други ребаланс, усвојена на 24. седници Скупштине општине Рума дана 5.7.2022. године под бројем: 06-90-3/2022-III  објављена у "Сл. листу општина Срема" бр. 18/2022 од 5.7.2022. године и ступа на снагу дана 6. јула 2022. године.

Други ребаланс буџета

Допис директним, индиректним корисницима буџета, основим и средњим школама

Допис осталим корисницима буџета
donor
donor
donor
donor