img

Вести

Заказана XXIII седница Скупштине Општине Рума

img

Print

XXIII седница Скупштине Општине Рума ће се одржати 29.6.2022. године са почетком у 10.00 часова у Малој сали Културног центра "Брана Црнчевић" у Руми.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Констатовање престанка мандата једног члана Општинског већа општине Рума

 2. Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета општине Рума за 2021. годину са Извештајем о извршењу Одлуке о буџету општине Рума за 2021. годину

 3. Разматрање захтева Надзорног одбора ЈП "Стамбено" Рума за давање сагласности на Одлуку о покрићу губитка за 2021. годину

 4. Предлог Одлуке о одређивању субјеката за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама за Општину Рума

 5. Предлог Одлуке о правцу пружања државних путева који пролазе кроз насеља на територији општине Рума

 6. Прелог Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације "За део блока 1-1-3 у централној зони" у Руми

 7. Разматрање и усвајање Извештаја о пословању ЈП за урбанистичко планирање, управљање путевима и изградњу Рума из Руме за период 20.1. до 31.12.2021. године

 8. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању ЈП за урбанистичко планирање, управљање путевима и изградњу Рума из Руме

 9. Предлог Закључка о давању сагласности на Измене и допуне Статута ЈП за урбанистичко планирање, управљање путевима и изградњу Рума из Руме

 10. Предлог Закључка којим се даје сагласност на Одлуку Надзорног одбора о усвајању ценовника РЈ "Чистоћа" ЈП "Комуналац" у Руми

 11. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању измена и допуна Програма пословања ЈП " ГАС-РУМА" из Руме за период 01.01.2022. године до 31.12.2022. године

 12. Избори и именовања
donor
donor
donor
donor