img

Predsednik opštine

Aleksandra ĆirićAleksandra Ćirić Bošković je rođena dana 05.12.1984. godine u Rumi. Osnovnu školu i Gimnaziju je završila u Rumi. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Odeljenju za istoriju. Konstatnim radom na sebi i svojim kvalifikacijama, juna 2017. godine polaže i Stručni ispit za kustosa u Muzeju Vojvodine u Novom Sadu. Od 2015. godine radi u Zavičajnom muzeju Ruma kao kustos istoričar i dokumentarista. Aktivni je član Muzejskog društva Srbije. Koautor je izložbi „Uspomene iz Rume“, „K`o nekad u osam“, „Više od igre“. Više puta u toku svoje dosadašnje karijere, objavljivala je stručne radove različitih tema, a samo neki od njih su „Sremski front u istoriografiji i memoristici“, „Prilike u Rumi 1941. godine i počeci oružanog otpora okupatoru“, Prilog „Dr Žarko Miladinović“, Spomenar „Mare Petrović“, „Fotografije iz zbirke Odeljenja istorijskih zbirki Zavičajnog muzeja Ruma“ i drugi.

Služi se engleskim jezikom i poseduje sve neophodne veštine za rad na računaru.

Aleksandra Ćirić Bošković se nalazila na funkciji zamenika predsednika opštine Ruma od 21.08.2020. godine.

e-mail: predopruma@ruma.rs