img

Predsednik opštine

Slađan Mančić – diplomirani menadžer

e-mail: predopruma@ruma.rs


Rođen je 1972. godine u Klenku. Osnovnu školu završio je u Klenku, a srednju građevinsku 1990. u Šapcu. 2012. godine je diplomirao je na Fakultetu za poslovno - industrijski menadžment “UNION” univerziteta u Beogradu. Od 2005. godine do 9.12.2013. godine zaposlen u JP "Komunalac" na radnom mestu organizator sahrana i na radnom mestu tehnički direktor.

Na mesto zamenika predsednika Opštine Ruma izabran 9.12.2013. godine, a na funkciju predsednika Opštine Ruma 4.10.2014. godine.

10. juna 2016. godine ponovo biva izabran za predsednika Opštine Ruma.

21. avgusta 2020. godine po treći put je izabran za predsednika Opštine Ruma.

Član je Srpske napredne stranke od osnivanja i odbornik u više saziva Skupštine Opštine Ruma.

Oženjen je i otac dve kćerke.