img

Opštinsko veće

U sastav Opštinskog veća Opštine Ruma izabrani su sledeći članovi:

  1. dr Jovan Krompić
  2. Ivana Bojanić
  3. Brane Knežević
  4. Branislav Ljubinković
  5. Milenko Sekulić
  6. Stojan Marković
  7. Biljana Jovanović
  8. Snežana Banjac
  9. Dragan Krstić

Predsednik opštine, Slađan Mančić je predsednik Opštinskog veća.

Zamenik predsednika opštine, Aleksandra Ćirić je član Opštinskog veća po funkciji.

Poslovnik o radu Opštinskog veća