img

Opštinsko veće

U sastav Opštinskog veća Opštine Ruma izabrani su sledeći članovi:

  1. dr Jovan Krompić

  2. Ivana Bojanić

  3. Branko Šijački

  4. Miloš Duduković

  5. Milenko Sekulić

  6. Stojan Marković

  7. Marina Ćorković

  8. Aleksandar Krnjaić

  9. Dragan Krstić


Predsednik opštine, Aleksandra Ćirić je predsednik Opštinskog veća.

Zamenik predsednika opštine, Biljana Popović Jovanović je član Opštinskog veća po funkciji.

Poslovnik o radu Opštinskog veća