img

Javna knjiga postupaka procene uticaja na životnu sredinu

2022. godina

AD "SREMPUT" Ruma

Meltal DOO Ruma

 

2021. godina

Kimeks reciklaža

Keser inženjering

Đaković

"DENOVO ENERGY SRB" DOO Šabac

 

2020. godina

Viktor plast recycling

Gasna kotlarnica "Solidarnost"

Telekom SM47

Telekom SM105

Đaković

 

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina