img

Javna preduzeća i ustanove

Javno preduzeće "Gas-Ruma"

    adresa: JNA 136, 22400 Ruma
    telefon: 022 473 450
    faks: 022 471 484
    website: www.gasruma.rs
    e-mail: office@gasruma.rs

Cenovnik prirodnog gasa od 28.07.2022. godine.

Cenovnik prirodnog gasa od 30.06.2022. godine.

   

Javno preduzeće "Vodovod"

    adresa: Orlovićeva bb
    telefon: 022 479 622
    faks: 022 478 144
    website: www.vodovod-ruma.co.rs
    e-mail: office@vodovod-ruma.co.rs
  

Cenovnik

 

Javno preduzeće "Komunalac"

    adresa: Jelenačka 2
    telefoni: 022 471 314, 022 471 778
    faks: 022 473 732
    website: www.komunalacruma.rs
    e-mail: office@komunalacruma.co.rs

 

Cenovnik
   

Javno preduzeće "Stambeno"

    adresa: 3. Vojvođanske brigade 2, 4
    telefon: 022 478 544
    e-mail: stambenoruma@mts.rs

Cenovnik
   

Javno preduzeće urbanizam i izgradnja Ruma

    adresa: 27. oktobar 7a
    telefon: 022 430 726
    faks: 022 430 726

    e-mail: office@planruma.rs

 

-Izveštaji o radu javnih preduzeća za 2018. godinu

-Izveštaji o radu javnih preduzeća za 2019. godinu

 

-Programi poslovanja javnih preduzeća za 2021. godinu

 

Centar za socijalni rad

    adresa: Železnička 28
    telefoni: 022 474 281, 471 980
    faks: 022 495 980
    e-mail: ruma.csr@minrzs.gov.rs

 

Gerontološki centar "Srem"

    adresa: Pavlovačka 126
    telefoni: 022 472 699, 478 588, 478 539
    faks: 022 478 729
    website: www.gcsrem.co.rs
    e-mail: office@gcsrem.co.rs