img

Zahtevi

Odeljenje za opštu upravu i zajedničke poslove (više informacija na stranici Odeljenja)

Virtuelni matičar (izvodi iz matične knjige rođenih, venčanih, umrlih, uverenje o državljanstvu)

 

 

 

 

Odeljenje za društvene delatnosti (više informacija na stranici Odeljenja)

- ZAHTEV za ostvarivanje prava na novčanu pomoć za lečenje dece od malignih i drugih teških bolesti

- IZJAVA

Roditeljski dodatak

- ZAHTEV za ostvarivanje prava na RODITELjSKI DODATAK

- ZAHTEV za ostvarivanje prava na DEČIJI DODATAK

- ZAHTEV za izdavanje UVERENjA o korišćenju prava na DEČIJI DODATAK-INO UVERENjE

- PRIJAVA nastale PROMENE korisnika prava DEČIJEG DODATKA

- ZAHTEV za ostvarivanje prava na novčana sredstva za IZGRADNjU, UČEŠĆE U KUPOVINI, ODNOSNO KUPOVINU PORODIČNO-STAMBENE ZGRADE ILI STANA po osnovu rođenja deteta

Porodiljsko odsustvo

- ZAHTEV za ostvarivanje prava na NAKNADU ZARADE, odnosno NAKNADU PLATE za vreme porodiljskog odsustva

- ZAHTEV za ostvarivanje prava na NAKNADU ZARADE, odnosno NAKNADU PLATE za vreme porodiljskog odsustva

i odsustva sa rada radi NEGE DETETA

- ZAHTEV za ostvarivanje prava na NAKNADU ZARADE, odnosno NAKNADU PLATE za vreme odsustva sa rada radi

NEGE DETETA

- ZAHTEV za ostvarivanje prava na NAKNADU ZARADE, odnosno NAKNADU PLATE za vreme porodiljskog odsustva

i odsustva sa rada ili rada sa POLOVINOM punog radnog vremena radi POSEBNE NEGE DETETA

- ZAHTEV za ostvarivanje prava na OSTALE NAKNADE po osnovu ROĐENjA i NEGE DETETA

- ZAHTEV za ostvarivanje prava na OSTALE NAKNADE po osnovu POSEBNE NEGE DETETA

- REŠENjE o PORODILjSKOM ODSUSTVU i ODSUSTVU SA RADA radi NEGE DETETA

- ZAHTEV za VEŠTAČENjE ZDRAVSTVENOG stanja deteta radi ostvarivanja prava na odsustvo sa rada ili rada

sa polovinom punog radnog vremena po osnovu POSEBNE NEGE DETETA

- ZAHTEV za ostvarivanje prava na MATERINSKI DODATAK za NEZAPOSLENE MAJKE za treće/četvrto dete

- ZAHTEV za ostvarivanje prava na FINANSIJSKU POMOĆ NEZAPOSLENIM PORODILjAMA

- ZAHTEV za ostvarivanje prava na FINANSIJSKU PODRŠKU za PRVOROĐENO DETE

- ZAHTEV za ostvarivanje prava na FINANSIJSKU POMOĆ TRUDNICAMA

- ZAHTEV za ostvarivanje prava na NAKNADU TROŠKOVA za VANTELESNU OPLODNjU

Služba boračko - invalidske zaštite

- ZAHTEV za ostvarivanje prava na PORODIČNU i UVEĆANU PORODIČNU INVALIDNINU i DODATAK za

RODITELjA PALOG BORCA

- ZAHTEV za ostvarivanje prava na LIČNU INVALIDNINU

- ZAHTEV za ostvarivanje prava - NEZAPOSLENOST- INVALIDSKI DODATAK ZA NEZAPOSLENE RATNE VOJNE

INVALIDE

- ZAHTEV za ostvarivanje prava na NAKNADU POGREBNIH TROŠKOVA

- ZAHTEV za ostvarivanje prava na POVEĆANjE PROCENTA INVALIDITETA

- ZAHTEV za ostvarivanje prava na jednokratnu POMOĆ u SLUČAJU SMRTI korisnika

- ZAHTEV za ostvarivanje prava na ORTOPEDSKO POMAGALO

- ZAHTEV za ostvarivanje prava na MESEČNO NOVČANO PRIMANjE

- ZAHTEV za ostvarivanje prava na BORAČKI DODATAK

Povereništvo za izbeglice

- ZAHTEV za ukidanje statusa IZBEGLOG LICA

- ZAHTEV za naknadnu registraciju

- ZAHTEV za izdavanje SAGLASNOSTI za PROMENU BORAVIŠTA

- ZAHTEV za dobijanje POTVRDE da li se lice nalazi/ne nalazi u BAZI PODATAKA

- ZAHTEV za naknadu POGREBNIH TROŠKOVA za IZBEGLA i RASELjENA LICA

 

 

Urbanistički poslovi (više informacija o potrebnim dokumentima na stranici Odeljenja za urbanizam i građenje)

Vodič kroz dozvole za izgradnju

Prostorni plan Opštine Ruma

Tarifnik

 

 

 

 

 

 

 

 

Odeljenje za finansije, privredu i poljoprivredu (više informacija o potrebnim dokumentima na stranici Odeljenja)

Počevši od 03.01.2018. godine zahtevi za transfer sredstava iz budžeta opštine Ruma predviđenih Odlukom o budžetu podnose se isključivo putem novih-prilagođenih obrazaca, i to:

1) Zahtev za plaćanjepo dokumentu - Obrazac ZPL (za indirektne korisnike budžetaopštine Ruma koji svoje finansijske izveštaje konsoliduju za nadležnim direktnim korisnikom - opštinskom Upravom),

2) Zahtev za isplatu plata, dodataka i naknada - Obrazac ZPL-1 (za indirektne korisnike budžetaopštine Ruma koji svoje finansijske izveštaje konsoliduju za nadležnim direktnim korisnikom - opštinskom Upravom ),

3) Zahtev korisnika sredstava budžeta opštine Ruma za plaćanje po dokumentu - Obrazac ZPL-2 i Obrazac ZPL-3 (za ostale korisnike javnih sredstava budžeta opštine Ruma kojima se vrši transfer javnih sredstava sa računa izvršenja budžeta).

 

 

Prijava za nekategorizovani smeštaj

 

Kategorizacija ugostiteljskih objekata:

 

Odeljenje za lokalne javne prihode (više informacija na stranici Odeljenja)

Zahtevi:

Obrasci:

Naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine:

 

 

Odeljenje za inspekcijske poslove (više informacija o potrebnim dokumentima na stranici Odeljenja).