img

Zamenik predsednika opštine

Biljana Popović Jovanović je rođena dana 04.06.1984. godine u Sremskoj Mitrovici. Osnovnu školu je završila u Stejanovcima, dok je Srednju poljoprivrednu školu „Stevan Petrović Brile“ završila u Rumi. Diplomirala je 2007. godine na Višoj školi za obrazovanje vaspitača u Sremskoj Mitrovici. Od 2008. godine do 2011. godine je radila kao vaspitač u vrtiću „SPEAK UP“ Novi Sad, dok je od 2014. godine zaposlena kao vaspitač u UPVO „Poletarac“ u Rumi. Predsednik je Kulturnog umetničkog društva „Stevan Petrović Brile“ Stejanovci od 2017. godine. Takođe, aktivni član je Udruženja Žena „Fruškogorke“ Stejanovci. Udata je, majka jednog maloletnog deteta.

Odbornik je u Skupštini opštine Ruma počevši od 21. avgusta 2020. godine.

e-mail: zampredopruma@ruma.rs