img

Zamenik predsednika opštine

Aleksandra Ćirić - diplomirani istoričar

e-mail: zampredopruma@ruma.rs


Rođena 1984. godine u Rumi, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na katedri za istoriju 2015. godine. Iste godine zapošljava se u rumskom Muzeju, u početku kao pripravnik a nakon stručnog usavršavanja stiče zvanje kustosa i uz poslove kustosa istoričara, paralelno obavlja i poslove potparola ustanove.

Samostalno i u saradnji sa stručnim timom Muzeja organizator je i prezenter brojnih programa – kulturno obrazovnog, turističkog i informativnog sadržaja. Intezivno radeći na proučavanju kulturnog nasleđa i različitih istorijskih epoha publikuje naučne radove u stručnim časopisima i katalozima. Aktivan je član Muzejskog društva Srbije i kao deo stručnog tima rumskog Muzeja nosilac je najvećeg priznanja u nacionalnoj muzejskoj delatnosti, nagrade Mihailo Valtrović koju je Muzej dobio za stručne programe izvedene tokom 2017. godine.

Kao mlad istoričar, od početka studija interesuje se i aktivno proučava društveno političke istorijske procese a od 2013. politički se aktivira učlanjenjem u Srpsku naprednu stranku.