img

Predsednik Skupštine opštine Ruma

Stevan Kovačević - diplomirani filozof

e-mail: predsoruma@ruma.rs


Rođen je 20. avgusta 1962. godine u Nikincima. Osnovnu školu završio je u Nikincima, a srednju u Rumi. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na katedri za filozofiju 1988. godine.
1990. i 1991. godine radio kao profesor u srednjim školama u Rumi, da bi 1992. godine prešao u Gradsku biblioteku u Rumi, gde i danas radi. Osam godina bio je direktor ove ustanove i u tom periodu posebno se angažovao na osavremenjavanju njene delatnosti, uvođenju novih informacionih tehnologija u delatnost ove biblioteke kao i započinjanju izdavačke delatnosti, kojom se biblioteka do tada nije bavila. Od 2007. godine poseduje licencu za rad u uzajamnoj katalogizaciji u COBISS bibliotečkom informacionom sistemu i servisima, a od 2009. godine ima zvanje višeg bibliotekara.

Politički aktivan do 2008. godine u Socijalističkoj partiji Srbije, a od 2008. godine u Srpskoj naprednoj stranci. Bio je odbornik u Skupštini opštine Ruma u dva mandata. Kao odbornik SO Ruma obavljao je funkcije predsednika odborničke grupe i potpredsednika SO. Član je opštinskog odbora Srpske napredne stranke u Rumi.

Oženjen, otac dvoje dece. Živi u Rumi.