img

Oglasna tabla

img

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

"Sl.glasnik", br. 18/2016
Javno dostavljanje
Član 78.

(1) Javno dostavljanje vrši se:

1) ako nijedan drugi način dostavljanja nije moguć;
2) ako se dostavlja rešenje koje se tiče većeg broja lica koja nisu poznata organu, a dostavljanje na drugi način nije bilo moguće ili odgovarajuće;
3) u drugim slučajevima određenim zakonom.

(2) Javno dostavljanje sastoji se od objavljivanja pismena na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Pismeno moze da se objavi i u sluzbenom glasilu, dnevnim novinama ili na drugi pogodan način.

(3) Smatra se da je javno dostavljanje izvršeno kada istekne 15 dana od kada je pismeno objavljeno na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Organ moze iz opravdanih razloga da produzi rok. Ako se javno dostavlja rešenje, njegovo obrazlozenje moze da bude izostavljeno. Uz rešenje se daju obaveštenja o mestu, prostoriji i načinu uvida u obrazlozenje.

 

6.7.2023.

Opštinska uprava opštine Ruma dana 6.7.2023. godine objavljuje Akt br. 037-74-1/2023IV-01 od 22.6.2023. godine, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument

Opštinska uprava opštine Ruma dana 6.7.2023. godine objavljuje Akt br. 037-80-1/2023IV-01 od 23.6.2023. godine, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument

 

23.12.2022.

Opštinska uprava opštine Ruma dana 23.12.2022. godine objavljuje Akt br. 037-185-1/2022IV-01 od 8.12.2022. godine, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument

Opštinska uprava opštine Ruma dana 23.12.2022. godine objavljuje Akt br. 037-186-1/2022IV-01 od 8.12.2022. godine, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument

Opštinska uprava opštine Ruma dana 23.12.2022. godine objavljuje Akt br. 037-187-1/2022IV-01 od 8.12.2022. godine, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument

 

9.1.2023.

Opštinska uprava opštine Ruma dana 9.1.2023. godine objavljuje Akt br. 501-42-10/2022-IV-06 od 22.12.2022. godine, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument

donor
donor
donor
donor