img

Registar izdatih dozvola za upravljanje otpadom

Spisak operatera kojima je izdata dozvola

006 Đaković

006 izmena 2 Đaković

006 izmena 3 Đaković

007 Agroplast plus

008 Victor plast recycling

009 JEKOM

010 Coreso D.O.O.

011 JP "Komunalac"

012 Burai DOO

013 JP "Komunalac"

014 "Garby rec" DOO Ruma

015 "Kimex-reciklaža" DOO Novi Sad

015 "Kimex-reciklaža" DOO Novi Sad

015 "Kimex-reciklaža" DOO Novi Sad

016 DOO “Didak”016

017 DOO "Kosanović group" Ruma

018 "Pravi metali" Ruma

019 PGV TRIFKOVIĆ

020 "Meltal reciklaža" Ruma

021 Semiz Rapkić

022  Denovo Enerdži SRB DOO Šabac

023 MB METAL

024 JP "Komunalac"

025 "SANJA KROMPIĆ PREDUZETNIK PONOVNA UPOTREBA RAZVRSTANIH MATERIJALA VIKTOR PLAST RECYCLYNG STEJANOVCI" Stejanovci

026 Eko grading 022

027 AD Plus metal