img

Virtuelni matičar

Virtuelni matičar omogućuje građanima da putem interneta naruče i na kućnu adresu dobiju izvode ili uverenja iz matične službe matičnog područja Ruma.

Građani putem elektronske pošte mogu na kućnu adresu da naruče sledeće izvode ili uverenja:

 

 

Tražene dokumente šaljemo samo na području Republike Srbije, putem POST EXPRESS a („Danas za sutra“). Naručivanje dokumenata moguće je u periodu od 00,00 do 24,00 časa, a obrada zahteva se vrši narednog dana u periodu od 07,00 do 13,00 i taj dan se smatra danom naručenih dokumenata. Dostava naručenih dokumenata ne vrši se subotom, nedeljom, državnim i verskim praznicima.

Upozorenje: Dokumenta se preuzimaju lično i ukoliko naručilac ne bude u momentu uručenja prisutan pošiljka će biti vraćena u Opštinsku upravu.

 

Cene dokumenata:

 

Izvodi iz matičnih knjiga na domaćem obrascu

Otkupna vrednost pošiljke koju naručilac plaća prilikom preuzimanja iste je 655,00 din. Otkupnu vrednost čine: 440,00 din. administrativne takse, 45,00 din. provizija za uplatu administrativne takse i 170,00 din. + 1% otkupne vrednosti za prenos POST EXPRESS pošiljke.

 

Izvodi iz matičnih knjiga na internacionalnom obrascu

Otkupna vrednost pošiljke koju naručilac plaća prilikom preuzimanja iste je 955,00 din. Otkupnu vrednost čine: 740,00 din. administrativne takse, 45,00 din. provizija za uplatu administrativne takse i 170,00 din. + 1% otkupne vrednosti za prenos POST EXPRESS pošiljke.

 

Uverenje o državljanstvu

Otkupna vrednost pošiljke koju naručilac plaća prilikom preuzimanja iste je 1150,00 din. Otkupnu vrednost čine: 900,00 din. administrativne takse, 80,00 din. provizija za uplatu administrativne takse i 170,00 din. + 1% otkupne vrednosti za prenos POST EXPRESS pošiljke.

e mail: maticnasluzba@ruma.rs

Broj telefona: 022/433 910,022/433 911, 022/433 912,022/433 913 lokali: 111, 117