img

Virtuelni matičar

Virtuelni matičar omogućuje građanima da putem interneta naruče i na kućnu adresu dobiju izvode ili uverenja iz matične službe matičnog područja Ruma.

Građani putem elektronske pošte mogu na kućnu adresu da naruče sledeće izvode ili uverenja:

 

 

Tražene dokumente šaljemo samo na području Republike Srbije, putem POST EXPRESS-a („Danas za sutra“). Naručivanje dokumenata moguće je u periodu od 00,00 do 24,00 časa, a obrada zahteva se vrši narednog dana u periodu od 07,00 do 13,00 i taj dan se smatra danom naručenih dokumenata. Dostava naručenih dokumenata ne vrši se subotom, nedeljom, državnim i verskim praznicima.

Upozorenje: Dokumenta se preuzimaju lično i ukoliko naručilac ne bude u momentu uručenja prisutan pošiljka će biti vraćena u Opštinsku upravu.

 

Cene dokumenata:

 

Izvodi iz matičnih knjiga na domaćem obrascu

Taksa za izvod iz matičnih knjiga rođenih, venčanih, umrlih iznosi 520,00 dinara, plus poštanske usluge.

 

Izvodi iz matičnih knjiga na internacionalnom obrascu

Taksa za međunarodne izvode iz matičnih knjiga rođenih, venčanih, umrlih iznosi 870,00 dinara, plus poštanske usluge.

 

Uverenje o državljanstvu

Uverenje o državljanstvu iznosi 1.040,00 dinara, plus poštanske usluge.

 

e-mail: maticnasluzba@ruma.rs

 

 

Broj telefona: 022/433-910,022/433-911, 022/433-912,022/433-913 lokali: 111, 117