img

Skupština opštine

Predsednik Skupštine opštine - Stevan Kovačević
Zamenik predsednika  Skupštine opštine - Mirko Čestić
Sekretar Skupštine opštine - Adrijana Bošković

Spisak odbornika sa adresama i stručnom spremom

Poslovnik o radu Skupštine opštine Ruma

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine opštine Ruma