img

Zdravstvo

Dom zdravlja Ruma

 

Adresa:

Ruma, Orlovićeva bb

Telefoni:

022/471 220, 022/470 322, 022/470 422 centrala
022/479 365 sekretarijat

Faks: 022/473 855; 471 764


Hitna služba 94, 479 506
Dečiji dispanzer 473 130
Opšta praksa 471 220
Porodilište 479 395
Apoteka Veljka Dugoševića 479 641

e mail: dzrumainfo@gmail.com
website: www.dzruma.rs