img

Plan razvoja Opštine Ruma 2021 2030. godine

Javna rasprava o nacrtu Plana razvoja Opštine Ruma 2021-2030. godine počinje danom objavljivanja ovog javnog poziva na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Ruma, 21.12.2020. godine, i traje do 05.01.2021. godine.

Predlozi i primedbe na nacrt Plana razvoja Opštine Ruma 2021-2030. godine se u toku trajanja javne rasprave mogu dostaviti u pisanoj formi lično na pisarnicu Opštinske uprave Opštine Ruma ili poštom na adresu: Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj Opštinske uprave Opštine Ruma, Glavna 155, 22400 Ruma, kao i elektronskom poštom na ruma.razvoj@gmail.com.

Nacrt Plana razvoja Opštine Ruma 2021-2030. godine

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi

 

Odluka o pristupanju izradi Plana razvoja Opštine Ruma  2021-2030. godine

Rešenje o formiranju projektnog tima za izradu Plana razvoja Opštine Ruma 2021-2030. godine

Rešenje o formiranju radnih grupa za izradu Plana razvoja opštine Ruma 2021-2030. godine

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Plana razvoja Opštine Ruma 2021-2030.godine

 

Plan razvoja Opštine Ruma 2021-2030. godine