img

Javni pozivi i konkursi

Subvencionisanje prevoza učenika srednjih škola

Predaja zahteva (gradski, prigradski i međumesni) sa pratećom dokumentacijom (lični podaci - JMBG učenika i potvrda iz škole da su redovni učenici školske 2021-2022 godine), će biti omogućena u periodu od 23.8.2021. do 22.9.2021. godine u Odeljenju za društvene delatnosti, Glavna 107, kancelarija broj 10, telefon 022/478-589.

Javni poziv

 

Javni poziv bankama zainteresovanim za kratkovično kreditiranje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava

Izmena i dopuna javnog poziva

Rok za dostavljanje ponude je do 15.4.2021. godine do 15 časova.


Javni poziv aktivnim poljoprivrednim gazdinstvima sa teritorije opštine Ruma za subvencionisanje osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja u 2021. godini

Period za podnošenje zahteva je od dana objavljivanja na sajtu i oglasnoj tabli Opštine Ruma do utroška sredstava, a najkasnije do 31.10.2021. godine.

Izmena i dopuna javnog poziva

Zahtev

Izjava

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Odeljenju za finansije, privredu i poljoprivredu Opštinske uprave opštine Ruma, na telefon broj 022-478-712 lokal 109.

 

Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse za 2021. godinu

 

Rok: do utroška sredstava.

 

Lokalni akcioni plan za zapošljavanje za 2021. godinu

 

Poslednji rok za prijem prijava za učešće na javnom konkursu je 16.4.2021. godine.

 

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja

Prijave na konkurs podnose se od 24.3.2021. godine do 13.4.2021. godine.

 

Javni konkurs za popunjavanje radnih mesta u Opštinskoj upravi Opštine Ruma

Datum objavljivanja 11.3.2021. godine

Rok: od 12.3.2021. do 26.3.2021. godine

 

Interni konkurs za popunjavanje radnog mesta u Opštinskoj upravi

Rok za podnošenje prijava na interni konkurs je osam dana od dana kada je interni konkurs objavljen na oglasnoj tabli Opštine Ruma i počinje da teče od 02.03.2021.godine.

 

Javni poziv za učešće na javnom konkursu za bespovratno sufinansiranje radova na uređenju fasada i poboljšanju energetske efikasnosti objekata kolektivnog stanovanja u Rumi

Javni poziv

Obrazac prijave

 

 

Interni konkurs za popunjavanje radnog mesta u Opštinskoj upravi

Rok za podnošenje prijava od 28.1.2021. do 12.2.2021. godine.

 

Javni poziv za pomoć u ogrevnom drvetu za socijalno ugrožene porodice izbeglih i interno raseljenih lica sa teritorije opštine Ruma

Javni poziv počinje 30.11.2020.godine i trajaće do 07.12.2020.godine.

Javni poziv za jednokratnu finansijsku pomoć za socijalno ugrožene porodice izbeglih i interno raseljenih lica sa teritorije opštine Ruma

Javni poziv počinje 30.11.2020.godine i trajaće do 07.12.2020.godine.

 

 

Javni poziv za dostavljanje predloga lica za dodelu javnih priznanja i nagrada u 2020. godini

Rok za podnošenje prijava je od 27.10.2019. godine do 04.11.2019. godine.

Javni konkurs

 

 

Interni konkurs za popunjavanje radnog mesta u Opštinskoj upravi

Rok za podnošenje prijava od 17.09.2020. do 02.10.2020. godine.

 

 

Interni konkurs za popunjavanje radnog mesta u Opštinskoj upravi

Rok za podnošenje prijava od 13.08.2020. do 28.08.2020. godine.

 

 

Javni konkurs za popunjavanje radnih mesta u Opštinskoj upravi Opštine Ruma

Rok: od 5.8.2020. do 19.8.2020. godine

 

 Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja

Prijave na konkurs podnose se u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno od 29.1.2020. godine do 17.2.2020. godine.

 

 

Razvojni fond Vojvodine - Konkurs za dugoročne kredite za likvidnost i nabavku obrtnih sredstava radi smanjenja negativnih posledica prouzrokovanih pandemijom COVID- 19 subvencionisane od strane Pokrajinskog sekretarijata za finansije.

 

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova

Javni poziv traje do 24. februara 2020. godine

Konkurs

Prijava

 

Prijava za nekategorisani smeštaj

Dopis - nekategorisani smeštaj

Prijava - nekategorisani smeštaj (Prilog 1)

 

 

Javni poziv za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica pri kupovini 15 seoskih kuća

Javni poziv traje do 27. marta 2020. godine