Јавни позив за реализацију програма стручне праксе на територији општине Рума

величина слова

5. март 2018.

Општина Рума расписује јавни позив за реализацију програма стручне праксе која подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечено одговарајуће образовање - квалификација, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци. Програм се реализује без заснивања радног односа.

Програм стручне праксе траје у складу са законом, а најдуже до 12 месеци, односно у складу са актом о организацији и систематизацији послова код послодавца.

Захтев за учешће у програму подноси се преко писарнице Општинске управе општине Рума, ул. Орловићева бр. 5 на прописаном обрасцу, који се може преузети са сајтa општине Рума www.ruma.rs или са сајта www.nsz.gov.rs.

Јавни позив је отворен од дана објављивања, а најдуже до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену. 

Све додатне информације могу се добити у Одељењу за финансије, привреду и пољопривреду Општинске управе општине Рума на број телефона 022-478-712 и у Националној служби за запошљавање - Испостава Рума на број телефона 022-478-177.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001