Заказана XV седница Скупштине општине Рума

величина слова

14. децембар 2017.

XV седница Скупштине општине Рума ће се одржати 20. децембра 2017. године са почетком у 10.00 часова, у конференцијској сали Културног центра Рума. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Разрешење Секретара Скупштине Општине Рума

2. Постављење новог Секретара Скупштине Општине Рума

3. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Рума за 2017. годину

4. Предлог Одлуке о буџету Општине Рума за 2018. годину

5. Предлог Кадровског плана Општинске управе и Општинског правобранилаштва Општине Рума

6. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о усвајању Програма пословања ЈП " Водовод" Рума за 2018. годину

7. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о усвајању Програма пословања ЈП " Стамбено" Рума за 2018. годину

8. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Управног одбора о усвајању Годишњег Плана рада УПВО "Полетарац" за радну 2017/2018. годину

9. Предлог Закључка о усвајању захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о измени и допуни ценовника Службе пијаце и вашара ЈП "Комуналац" у Руми

10. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о усвајању Годишњег програма пословања ЈП " Комуналац" у Руми за 2018. годину

 

11. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о усвајању Програма пословања Јавног урбанистичког предузећа " ПЛАН" Рума за 2018. годину

12. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о усвајању Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о процени вредности основног капитала број 96.14/3 од 08.10.2017. године ЈП "ГАС-РУМА"

13. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о усвајању Програм пословања ЈП "ГАС-РУМА" за период 01.01.2018. до 31.12. 2018. године

14. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Управног одбора о усвајању Програм рада установе Спортски центар за 2018. годину

15. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Управног одбора о усвајању План и програм рада Спортског савеза општине Рума за 2018. годину

16. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Управног одбора о усвајању Програма рада са финансијским планом Туристичке организације Општине Рума за 2018. годину

17. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Управног одбора о усвајању Програма и Плана рада Центра за социјални рад општине Рума за 2018. годину

18. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о условима и начину остваривања права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу

19. Предлог Одлуке о утврђивању категорије лица која остварују право на субвенцију у градском, приградском и међумесном саобраћају

20. Предлог Закључка о усвајању захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Ценовнике производа и услуга ЈП " Водовод", Рума

21. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о усвајањузахтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања предузећа ЈКП "Паркинг и инфраструктура", Рума за 2017. годину

22. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о усвајању Програма пословања предузећа ЈКП " Паркинг и инфраструктура", Рума за 2018. годину

23. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП " Паркинг и инфраструктура", Рума

24. Предлог Одлуке о социјалној заштити у општини Рума

25. Предлог Одлуке о категоризацији општинских путева и улица на територији општине Рума

26. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини Општине Рума

27. ПредлогОдлуке о изменама и допунама Одлуке о јавном превозу путника на територији Општине Рума

28. Предлог Одлуке о бесплатном боравку деце у Установи за предшколско васпитање и образовање " Полетарац" у Руми

29. Предлог Одлуке о општем кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији Општине Рума

30. Предлог Одлуке о изради Плана генералне регулације насељеног места Доњи Петровци.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001