Articles

Интерни конкурс за попуњавање радних места у Општинској управи

величина слова

25. јул 2017.

Начелник Општинске управе општине Рума објављује интерни конкурс за попуњавање радних места у Општинској управи општине Рума.

На интерном конкурсу имају право да учествују само запослени на неодређено време у систему локалне самоуправе, односно у органима општине Рума, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде финансирају из буџета општине Рума.

Датум објављивања интерног конкурса je 25.7.2017.године, док је рок за подношење пријава петнаест дана од дана објављивања на огласној табли општине Рума, односно рок истиче закључно са даном 10.8.2017.године.

Интерни конкурс

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian