Articles

Обевештење Штаба за ванредне ситуације Рума

величина слова

14. јул 2017.

Због високих температура и погодних услова за настанак пожара, а у циљу заштите живота и здравља суграђана као и приватне и јавне својине, обавештавају се грађани општине Рума да не пале ватру на отвореном простору, а нарочито због високог степена ризика у близини шума, стамбених и привредних објеката у урбаним срединама, чиме би чинили повреду одредаба Закона о заштити од пожара („Сл.гласник.РС”, број:111/09 и 20/2015).

Чланом 50. Закона о заштити од пожара је регулисано:

- Забрањено је спаљивање остатака стрних усева, спаљивање смећа на отвореном простору и спаљивање биљних остатака.

- Лице које је радњама из става 1. овог члана изазвало пожар дужно је да ватрогасно-спасилачкој јединици надокнади трошкове интервенције, у - складу са посебним прописима.

- За непоштовање Закона о заштити од пожара предвиђена је новчана казна за физичка лица од 10.000 до 50.000 динара, а за правна од 300.000 до 1.000.000 динара.

Чланом 15. Правилника о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства (Сл. гласник РС. број 17/13) регулисано је:

- Пољопривредно газдинство које је уписано у Регистар може да буде у активном или пасивном статусу.

Пољопривредно газдинство води се у Регистру у активном статусу, осим ако се стекну услови за пасивни статус, и то:        

5) у случају непридржавања прописа:

- спаљивања органских остатака после жетве усева или причињавање пољске штете на усевима, садницама, као и свако друго оштећење на пољопривредном земљишту.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian