Јавне набавке

величина слова

 

Наручилац

 

 Наручилац: Општина Рума

 Адреса: Главна 107, 22400 Рума

 МБ: 08026106

 ПИБ: 101913980

 ШД: 75110

 Овлашћено лице: Слађан Манчић

 Одговорна лица за реализацију поступака јавних набавки:

  • Кристина Немаровић
  • канцеларија бр. 12, Главна 107
  • 022/479-070

2020. година

План јавних набавки за Општинску управу

План јавних набавки за Општинско правобранилаштво

План јавних набавки за председника општине

Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки

 

 

 

*** Предмет јавне набавке: Услуге израде пројектно-техничке документације

Број набавке: 404-64/20-IV

Датум и време отварања понуда: 27.11.2020. године, 10.00 часова

Документација за преузимање:

 

 

 

 

 

*** Предмет јавне набавке: Услуге мобилне телефоније

Број набавке: 404-65/20-IV

Датум и време отварања понуда: 27.10.2020. године, 11.00 часова

Документација за преузимање:

 

 

 

 

*** Предмет јавне набавке: Услуга одржавања путева и улица у зимском периоду и набавка соли

Број набавке: 404-66/20-IV

Датум и време отварања понуда: 16.11.2020. године, 10.00 часова

Документација за преузимање:

 

 

 

 

*** Предмет јавне набавке: Израда пешачко бициклистичке стазе Доњи Петровци - Путинци са услугом израде пројектно - техничке документације

Број набавке: 404-60/20-IV

Датум и време отварања понуда: 19.10.2020. године, 10.00 часова

Документација за преузимање:

 

 

 

 

*** Предмет јавне набавке: Контрола плодности обрадивог земљишта

Број набавке: 404-63/20-IV

Датум и време отварања понуда: 25.9.2020. године, 11.00 часова

Документација за преузимање:

 

 

 

*** Предмет јавне набавке: Ормарићи за ђаке основних школа Платичево, Путинци, Кленак, Грабовци, Никинци, Хртковци, Буђановци (Жарковац, Доњи Петровци, Витојевци)

Број набавке: 404-62/20-IV

Датум и време отварања понуда: 18.9.2020. године, 11.00 часова

Документација за преузимање:

 

 

 

*** Предмет јавне набавке: Изградња гасоводне мреже Рума-Вогањ

Број набавке: 404-59/20-IV

Датум и време отварања понуда: 31.8.2020. године, 11.00 часова

Документација за преузимање:

 

 

 

 

*** Предмет јавне набавке: Текуће поправке и одржавање зграда и објеката Општинске управе и месних заједница

Број набавке: 404-28/20-IV

Датум и време отварања понуда: 24.8.2020. године, 9.00 часова

Документација за преузимање:

 

 

 

 

*** Предмет јавне набавке: Увођење видео надзора на раскрници Главне и Павловачке улице

Број набавке: 404-57/20-IV

Датум и време отварања понуда: 31.7.2020. године, 11.00 часова

Документација за преузимање:

 

 

 

*** Предмет јавне набавке: Канцеларијски материјал и тонери

Број набавке: 404-42/20-IV

Датум и време отварања понуда: 30.7.2020. године, 10.00 часова

Документација за преузимање:

 

 

 

 

*** Предмет јавне набавке: Набавка уџбеника за децу од 1. до 8. разреда основне школе

Број набавке: 404-52/20-IV

Датум и време отварања понуда: 10.8.2020. године, 10.00 часова

Документација за преузимање:

 

 

 

*** Предмет јавне набавке: Услуге осигурања

Број набавке: 404-53/20-IV

Датум и време отварања понуда: 17.7.2020. године, 11.00 часова

Документација за преузимање:

 

 

 

*** Предмет јавне набавке: Услуге сузбијања комараца на територији општине Рума

Број набавке: 404-56/20-IV

Датум и време отварања понуда: 15.7.2020. године, 10.00 часова

Документација за преузимање:

 

 

 

*** Предмет јавне набавке: Изградња резервоара за складиштење питке воде Б=570м3 на локацији изворишта "Борковац"

Број набавке: 404-48/20-IV

Датум и време отварања понуда: 3.8.2020. године, 10.00 часова

Документација за преузимање:

 

 

 

 

*** Предмет јавне набавке: Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај

Број набавке: 404-51/20-IV

Датум и време отварања понуда: 16.6.2020. године, 10.00 часова

Документација за преузимање:

 

 

 

*** Предмет јавне набавке: Капитално одржавање отворених спортских и рекреационих објеката

Број набавке: 404-46/20-IV

Датум и време отварања понуда: 29.6.2020. године, 13.00 часова

Документација за преузимање:

 

 

 

*** Предмет јавне набавке: Радови на уређењу атарских путева и отресишта на територији Општине Рума

Број набавке: 404-45/20-IV

Датум и време отварања понуда: 26.6.2020. године, 9.00 часова

Документација за преузимање:

 

 

 

*** Предмет јавне набавке: Набавка противградних ракета

Број набавке: 404-47/20-IV

Датум и време отварања понуда: 2.6.2020. године, 13.00 часова

Документација за преузимање:

 

 

 

*** Предмет јавне набавке: Текуће поправке и одржавање светлосне сигнализације

Број набавке: 404-43/20-IV

Датум и време отварања понуда: 25.5.2020. године, 12.00 часова

Документација за преузимање:

 

 

*** Предмет јавне набавке: Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај марке Шкода

Број набавке: 404-31/20-IV

Датум и време отварања понуда: 20.5.2020. године, 11.00 часова

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Текуће поправке и одржавање путева, улица и сигнализације

Број набавке: 404-29/20-IV

Датум и време отварања понуда: 8.6.2020. године, 9.00 часова

Документација за преузимање:

 

 

*** Предмет јавне набавке: Услуге чишћења пословних просторија Општинске управе

Број набавке: 404-25/20-IV

Датум и време отварања понуда: 8.5.2020. године, 11.00 часова

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Реконструкција фонтане

Број набавке: 404-40/20-IV

Датум и време отварања понуда: 08.5.2020. године, 10.00

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Стручни надзор над извођењем грађевинских радова

Број набавке: 404-30/20-IV

Датум и време отварања понуда: 30.3.2020. године, 11.00

Документација за преузимање:

 

 

 

*** Предмет јавне набавке: Набавка електричне енергије за пословни простор

Број набавке: 404-22/20-IV

Датум и време отварања понуда: 16.3.2020. године, 10.00

Документација за преузимање:

 

 

*** Предмет јавне набавке: Поправка мобилијара на тргу

Број набавке: 404-26/20-IV

Датум и време отварања понуда: 9.3.2020. године, 9.00

Документација за преузимање:

 

 

*** Предмет јавне набавке: Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај марке Шкода

Број набавке: 404-23/20-IV

Датум и време отварања понуда: 6.3.2020. године, 11.00

Документација за преузимање:

 

 

*** Предмет јавне набавке: Реконструкција улица 15.мај и 15.август у Руми

Број набавке: 404-16/20-IV

Датум и време отварања понуда: 17.3.2020. године, 13.00

Документација за преузимање:

 

 

*** Предмет јавне набавке: Изградња гасне котларнице за насеље Солидарност

Број набавке: 404-14/20-IV

Датум и време отварања понуда: 13.3.2020. године, 11.00

Документација за преузимање:

 

 

*** Предмет јавне набавке: Одржавање и поправке софтвера

Број набавке: 404-12/20-IV

Датум и време отварања понуда: 5.2.2020. године, 14.00

Документација за преузимање:

 

 

 

 

 

2019. година

План јавних набавки за Општинску управу

План јавних набавки за Општинско правобранилаштво

План јавних набавки за председника општине

Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки

 

 

*** Предмет јавне набавке: Текуће поправке и одржавање објеката Општинске управе и месних заједница

Број набавке: 404-29/19-IV

Датум и време отварања понуда: 14.3.2019. године, 13.00

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Чишћење пословних просторија  Општинске управе

Број набавке: 404-12/19-IV

Датум и време отварања понуда: 20.2.2019. године, 14.00

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Текуће поправке и одржавање путева, улица и сигнализације

Број набавке: 404-11/19-IV

Датум и време отварања понуда: 15.3.2019. године, 9.00

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Набавка противградних ракета

Број набавке: 404-34/19-IV

Датум и време отварања понуда: 22.3.2019. године, 12.00

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Урбани мобилијар

Број набавке: 404-38/19-IV

Датум и време отварања понуда: 16.4.2019. године, 10.00

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за сеоска домаћинства

Број набавке: RHP-W7-404-40/19-I

Датум и време отварања понуда: 20.5.2019. године, 12.30

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Набавка горива за потребе Општинске управе

Број набавке: 404-43/19-IV

Датум и време отварања понуда: 18.4.2019. године, 12.00

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Услуге сузбијања комараца и крпеља

Број набавке: 404-50/19-IV

Датум и време отварања понуда: 24.4.2019. године, 11.00

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Канцеларијски материјал

Број набавке: 404-42/19-IV

Датум и време отварања понуда: 7.5.2019. године, 10.00

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Грађевински материјал за избеглице

Број набавке: 404-52/19-IV

Датум и време отварања понуда: 7.5.2019. године, 11.30

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Уређење путне инфраструктуре у насељеном месту Рума у улицама Сремска и Милоша Црњанског

Број набавке: 404-41/19-IV

Датум и време отварања понуда: 27.5.2019. године, 11.00

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Текуће поправке и одржавање светлосне сигнализације

Број набавке: 404-55/19-IV

Датум и време отварања понуда: 17.5.2019. године, 11.00

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Набавка електричне енергије

Број набавке: 404-58/19-IV

Датум и време отварања понуда: 23.5.2019. године, 9.00

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Грађевински материјал за избеглице

Број набавке: 404-59/19-IV

Датум и време отварања понуда: 23.5.2019. године, 10.00

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Услуге вршења стручног наџора над извођењем грађевинских радова на територији Општине Рума

Број набавке: 404-44/19-IV

Датум и време отварања понуда: 24.5.2019. године, 11.00

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај по партијама

Број набавке: 404-57/19-IV

Датум и време отварања понуда: 31.5.2019. године, 13.00

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Радови на поправци и одржавању инфраструктуре у месним заједницама

Број набавке: 404-35/19-IV

Датум и време отварања понуда: 3.7.2019. године, 11.00

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Радови на одржавању објеката за основно и средње образовање

Број набавке: 404-64/19-IV

Датум и време отварања понуда: 10.7.2019. године, 13.00

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Услуге прања службених возила

Број набавке: 404-67/19-IV

Датум и време отварања понуда: 25.6.2019. године, 13.00

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Рачунарска опрема

Број набавке: 404-68/19-IV

Датум и време отварања понуда: 28.6.2019. године, 10.00

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Радови на уређењу атарских путева на територији Општине Рума

Број набавке: 404-70/19-IV

Датум и време отварања понуда: 29.7.2019. године, 10.00

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај - Технички преглед возила 

Број набавке: 404-71/19-IV

Датум и време отварања понуда: 10.7.2019. године, 09.00 часова

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Услуге осигурања имовине и лица

Број набавке: 404-56/19-IV

Датум и време отварања понуда: 15.7.2019. године, 09.00 часова

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Уређење аутобуских стајалишта

Број набавке: 404-60/19-IV

Датум и време отварања понуда: 12.8.2019. године, 13.00 часова

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Капитално одржавање отворених спортских и рекреационих објеката

Број набавке: 404-79/19-IV

Датум и време отварања понуда: 22.8.2019. године, 9.00 часова

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Изградња гасне котларнице Тивол са набавком опреме

Број набавке: 404-80/19-IV

Датум и време отварања понуда: 9.9.2019. године, 10.00 часова

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Поправке мобилијара на тргу

Број набавке: 404-81/19-IV

Датум и време отварања понуда: 21.8.2019. године, 9.00 часова

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Мали грант - грађевински материјал за 10 сеоских кућа

Број набавке: 404-83/19-IV

Датум и време отварања понуда: 20.9.2019. године, 11.00 часова

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Мотоцикл за потребе ПУ Рума

Број набавке: 404-85/19-IV

Датум и време отварања понуда: 13.9.2019. године, 12.00 часова

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Одржавање комуналних објеката-канала

Број набавке: 404-92/19-IV

Датум и време отварања понуда: 16.9.2019. године, 9.00 часова

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Балистички прслуци и шлемови за потребе ПУ Рума

Број набавке: 404-84/19-IV

Датум и време отварања понуда: 17.9.2019. године, 11.00 часова

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Контрола плодности обрадивог земљишта

Број набавке: 404-93/19-IV

Датум и време отварања понуда: 18.9.2019. године, 10.00 часова

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Капитално одржавање отворених спортских и рекреационих објеката

Број набавке: 404-95/19-IV

Датум и време отварања понуда: 14.10.2019. године, 13.00 часова

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Уређење аутобуских стајалишта

Број набавке: 404-96/19-IV

Датум и време отварања понуда: 24.10.2019. године, 13.00 часова

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Услуге мобилне телефоније

Број набавке: 404-97/19-IV

Датум и време отварања понуда: 4.10.2019. године, 11.00 часова

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Мотоцикл за потребе ПУ Рума

Број набавке: 404-89/19-IV

Датум и време отварања понуда: 8.10.2019. године, 11.00 часова

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Уређење дечијих игралишта у Лењиновој и Косовској

Број набавке: 404-98/19-IV

Датум и време отварања понуда: 4.11.2019. године, 10.00 часова

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Услуге одржавања путева и улица у зимском периоду и набавка соли

Број набавке: 404-99/19-IV

Датум и време отварања понуда: 28.11.2019. године, 09.00 часова

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Уређење фасаде на Градској кући

Број набавке: 404-39/19-IV

Датум и време отварања понуда: 13.11.2019. године, 09.00 часова

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Текуће поправке и одржавање путева, улица и сигнализације

Број набавке: 404-106/19-IV

Датум и време отварања понуда: 9.12.2019. године, 10.00 часова

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Набавка течних горива за потребе Општинске управе Општине Рума

Број набавке: 404-107/19-IV

Датум и време отварања понуда: 20.11.2019. године, 09.00 часова

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Мали грант - грађевински материјал за 7 сеоских кућа

Број набавке: 404-111/19-IV

Датум и време отварања понуда: 16.12.2019. године, 11.00 часова

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Опрема за потребе основног образовања и васпитања

Број набавке: 404-116/19-IV

Датум и време отварања понуда: 6.12.2019. године, 11.00 часова

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Капитално одржавање отворених спортских и рекреационих објеката

Број набавке: 404-121/19-IV

Датум и време отварања понуда: 30.12.2019. године, 10.00 часова

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Одржавање службених возила

Број набавке: 404-108/19-IV

Датум и време отварања понуда: 10.12.2019. године, 11.00 часова

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Опрема за потребе средњег образовања и васпитања

Број набавке: 404-117/19-IV

Датум и време отварања понуда: 19.12.2019. године, 10.00 часова

Документација за преузимање:

 

 

 

2018. година

План јавних набавки за Општинску управу

План јавних набавки за Општинско правобранилаштво

План јавних набавки за председника општине

Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки

 

 

*** Предмет јавне набавке: Набавка услуга физичког обезбеђења објеката

Број набавке: 404-10/18-IV

Датум и време отварања понуда: 9.2.2018. године, 11.00

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Услуге чишћења пословних просторија Општинске управе

Број набавке: 404-11/18-IV

Датум и време отварања понуда: 13.2.2018. године, 14.00

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Поправке и одржавање спортских терена

Број набавке: 404-21/18-IV

Датум и време отварања понуда: 23.3.2018. године, 13.00

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Постављање мултифункционалне подлоге у великој сали Спортског центра Рума

Број набавке: 404-25/18-IV

Датум и време отварања понуда: 2.3.2018. године, 9.00

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Текуће одржавање путева, улица и сигнализације

Број набавке: 404-33/18-IV

Датум и време отварања понуда: 10.4.2018. године, 9.00

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Набавка противградних ракета

Број набавке: 404-48/18-IV

Датум и време отварања понуда: 30.3.2018. године, 13.00

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Набавка услуга аутобуског превоза за потребе реализације пројекта Европа за грађане “H2O WR”-Умрежавање градова и укључивање грађана за заштиту водних ресурса у Европи

Број набавке: 404-50/18-IV

Датум и време отварања понуда: 30.3.2018. године, 9.30

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Набавка промотивног материјала за потребе реализације пројекта Европа за грађане "H2O WR" умрежавање градова и укључивање грађања за заштиту водних ресурса у Европи

Број набавке: 404-49/18-IV

Датум и време отварања понуда: 30.3.2018. године, 8.30

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Грађевински материјал за избеглице

Број набавке: 404-34/18-IV

Датум и време отварања понуда: 3.5.2018. године, 11.00

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Адаптација и промена дела приземља ОШ "Доситеј Обрадовић" у Путинцима

Број набавке: 404-45/18-IV

Датум и време отварања понуда: 3.5.2018. године, 9.00

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Радови на реконструкцији Главне улице од 27. октобра до Змај Јовине улице

Број набавке: 404-40/18-IV

Датум и време отварања понуда: 8.5.2018. године, 11.00

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Рушење и уклањање грађевинских објеката на територији Општине Рума

Број набавке: 404-61/18-IV

Датум и време отварања понуда: 23.4.2018. године, 8.30

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Сузбијање комараца и крпеља на територији Општине Рума

Број набавке: 404-64/18-IV

Датум и време отварања понуда: 23.4.2018. године, 9.30

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај

Број набавке: 404-60/18-IV

Датум и време отварања понуда: 25.4.2018. године, 13.00

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Набавка електричне енергије

Број набавке: 404-35/18-IV

Датум и време отварања понуда: 25.4.2018. године, 12.00

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Услуге одржавања светлосне сигнализације

Број набавке: 404-69/18-IV

Датум и време отварања понуда: 17.5.2018. године, 9.00

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Одржавање зграда и објеката Општинске управе и месних заједница

Број набавке: 404-62/18-IV

Датум и време отварања понуда: 17.5.2018. године, 11.00

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта

Број набавке: 404-46/18-IV

Датум и време отварања понуда: 18.5.2018. године, 09.00

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Текуће одржавање и попревка опреме за саобраћај по партијама- вулканизерске услуге

Број набавке: 404-76/18-IV

Датум и време отварања понуда: 29.5.2018. године, 09.00

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Грађевински материјал за изблеглице у 2018. години 

Број набавке: 404-75/18-IV

Датум и време отварања понуда: 20.6.2018. године, 10.00

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Адаптација санитарних чворова и кухиње са пратећим инсталацијама у објекту "Центар" УПВО "Полетарац"

Број набавке: 404-63/18-IV

Датум и време отварања понуда: 2.7.2018. године, 9.00

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Услуге осигурања

Број набавке: 404-70/18-IV

Датум и време отварања понуда: 12.6.2018. године, 9.00

Документација за преузимање:

 

 *** Предмет јавне набавке: Течна горива нафтног порекла за потребе Општинске управе Општине Рума

Број набавке: 404-80/18-IV

Датум и време отварања понуда: 13.6.2018. године, 9.00

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Управљање отпадним водама

Број набавке: 404-81/18-IV

Датум и време отварања понуда: 16.07.2018, 09.00

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Сузбијање амброзије на територији општине Рума

Број набавке: 404-82/18-IV

Датум и време отварања понуда: 20.06.2018. године, 9.00

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Услуге очувања животне средине-мерење електромагнетног зрачења, праћење квалитета ваздуха, праћење нивоа буке у комуналној средини, анализа воде

Број набавке: 404-83/18-IV

Датум и време отварања понуда: 29.6.2018. године, 9.00

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Набавка грађевинског материјала за избеглице

Број набавке: 404-89/18-IV

Датум и време отварања понуда: 17.7.2018, 13.00

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Видео надзор над раскрсницама и ОШ "Иво Лола Рибар" и ОШ "Вељко Дугошевић" у Руми

Број набавке: 404-86/18-IV

Датум и време отварања понуда: 20.7.2018, 11.00

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Набавка канцеларијског материјала и тонера

Број набавке: 404-96/18-IV

Датум и време отварања понуда: 27.7.2018, 12.00

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Услуге писања, припрема штампања и издавања монографије - Рума

Број набавке: 404-68/18-IV

Датум и време отварања понуда: 27.7.2018, 10.00

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Oрмарићи за ђаке - ОШ "Иво Лола Рибар",  "Душан Јерковић" и "Змај Јова Јовановић"

Број набавке: 404-87/18-IV

Датум и време отварања понуда: 27.7.2018, 11.00

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Мерење електромагнетног зрачења, праћење квалитета ваздуха, праћење нивоа буке у комуналној средини

Број набавке: 404-102/18-IV

Датум и време отварања понуда: 2.8.2018, 10.00

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Набавка компјутерских софтвера

Број набавке: 404-97/18-IV

Датум и време отварања понуда: 3.8.2018, 10.00

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Поправке и одржавање спортских терена

Број набавке: 404-100/18-IV

Датум и време отварања понуда: 31.8.2018, 10.00

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Видео надзор над раскрсницама и ОШ ”Ивo Лолa Рибар” и ОШ ”Вељка Дугошевић" у Руми

Број набавке: 404-104/18-IV

Датум и време отварања понуда: 14.8.2018, 13.00

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Радови на хидротехничким и електроенергетским инсталацијама на економском објекту за коње (и хипотерапију) по пројекту "Јачање туристичке понуде на темељу заједничке традиције коњарства-коњичке руте Срем-Horis Ride Srem"

Број набавке: 404-103/18-IV

Датум и време отварања понуда: 10.8.2018, 10.00

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Изградња скејт парка и мобилијара за децу у насељима Буђановци, Доњи Петровци, Кленак, Никинци и Мали Радинци

Број набавке: 404-101/18-IV

Датум и време отварања понуда: 14.9.2018, 10.00

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Канцеларијски материјал и тонери -Тонери, рибони и кертриџи

Број набавке: 404-108/18-IV

Датум и време отварања понуда: 31.8.2018, 12.00

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Радови на одржавању комуналних објеката-канала

Број набавке: 404-90/18-IV

Датум и време отварања понуда: 31.8.2018, 14.00

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Набавка услуга смештаја и осталих услуга за потребе реализације пројекта Европа за грађане "H2O WR" - умрежавање градова и укључивање грађана за заштиту водних ресурса у Европи

Број набавке: 404-110/18-IV

Датум и време отварања понуда: 6.9.2018, 10.00

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Услуге мобилне телефоније

Број набавке: 404-112/18-IV

Датум и време отварања понуда: 7.9.2018, 10.00

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Набавка рачунарске опреме

Број набавке: 404-113/18-IV

Датум и време отварања понуда: 20.9.2018, 9.00 часова

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Поправке и одржавање спортског терена ФК ”1.мај” у Руми

Број набавке: 404-124/18-IV

Датум и време отварања понуда: 29.10.2018, 10.00 часова

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Радови на уређењу атарских путева 

Број набавке: 404-121/18-IV

Датум и време отварања понуда: 5.10.2018, 10.00 часова

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Набавка рачунарске опреме

Број набавке: 404-128/18-IV

Датум и време отварања понуда: 16.10.2018, 9.00 часова

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Канте, клупе и друга опрема у Главној улици 

Број набавке: 404-118/18-IV

Датум и време отварања понуда: 16.10.2018, 10.00 часова

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Израда и уградња аутобуских стајалишта у Главној улици 

Број набавке: 404-119/18-IV

Датум и време отварања понуда: 16.10.2018, 11.00 часова

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Ормарићи за ђаке у ОШ ”Иво Лола Рибар”, ОШ ”Душан јерковић” и ОШ ”Змај Јова Јовановић”

Број набавке: 404-125/18-IV

Датум и време отварања понуда: 24.10.2018, 11.00 часова

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Радови на доградњи са реконструкцијом, адаптацијом и санацијом Геронтолошког центра “Срем”

Број набавке: 404-135/18-IV

Датум и време отварања понуда: 21.11.2018, 10.00 часова

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Услуге одржавања путева и улица у зимском периоду и набавка соли за путеве

Број набавке: 404-138/18-IV

Датум и време отварања понуда: 23.11.2018, 10.00 часова

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај

Број набавке: 404-122/18-IV

Датум и време отварања понуда: 1.11.2018, 12.00 часова

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Услуге израде пројектно техничке документације (Изградња објакта Коцкица2 УПВО Полетарац Рума, кружне раскрснице на путу према Вогњу, реконструкција улице 15.мај и д.пројеката)

Број набавке: 404-123/18-IV

Датум и време отварања понуда: 29.11.2018, 10.00 часова

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Израда и уградња аутобуских стајалишта у Главној улици 

Број набавке: 404-140/18-IV

Датум и време отварања понуда: 8.11.2018, 11.00 часова

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај

Број набавке: 404-150/18-IV

Датум и време отварања понуда: 29.11.2018, 12.00 часова

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Услуге ванлинијског превоза

Број набавке: 404-149/18-IV

Датум и време отварања понуда: 29.11.2018, 8.30 часова

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Уређење фасада на зградама колективног становања у општини Рума

Број набавке: 404-120/18-IV

Датум и време отварања понуда: 30.11.2018, 10.00 часова

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Текуће одржавање путева, улица хоризонталне и вертикалне сигнализације 

Број набавке: 404-151/18-IV

Датум и време отварања понуда: 24.12.2018, 10.00 часова

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Услуге новогодишње декорације града

Број набавке: 404-141/18-IV

Датум и време отварања понуда: 5.12.2018, 11.00 часова

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Услуге вршења стручног надзора над извођењем радова на доградњи са реконструкцијом, адаптацијом и санацијом Геронтолошког центра "Срем" 

Број набавке: 404-163/18-IV

Датум и време отварања понуда: 24.12.2018, 11.00 часова

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Одржавање и поправке софтвера

Број набавке: 404-159/18-IV.

Датум и време отварања понуда: 15.1.2019. године, 14.00

Документација за преузимање:

 

2017. година

План јавних набавки за Општинску управу

 Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки

 

 

*** Предмет јавне набавке: Набавка кафе, пића и сокова за потребе Општинске управе општине Рума

Број набавке: 404-98/17-IV

Датум и време отварања понуда: 17.8.2017. године, 12.00

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Набавка услуга хотелског смештаја за потребе реализације пројекта "Европа за грађане"

Број набавке: 404-17/17-IV

Датум и време отварања понуда: 1.3.2017. године, 10.30

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Течна горива нафтног порекла за потребе Општинске управе општине Рума

Број набавке: 404-10/17-IV

Датум и време отварања понуда: 2.3.2017. године, 10.30

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Услуге рекултивације земљишта на КП 4644 к.о. Кленак

Број набавке: 404-32/17-IV

Датум и време отварања понуда: 20.3.2017. године, 8.30

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Текуће одржавање путева и улица

Број набавке: 404-34/17-IV

Датум и време отварања понуда: 13.4.2017. године, 13.30

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Радови на санацији и реновирању објекта "Мој паркић-мој бродић"

Број набавке: 404-35/17-IV

Датум и време отварања понуда: 24.3.2017. године, 9.30

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Услуге извођења хидрограђевинских радова на уређењу пољопривредног земљишта у поступку комасације у К.О.Марђелос

Број набавке: 404-11/17-IV

Датум и време отварања понуда: 20.4.2017. године, 14.00

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Одржавање службених возила

Број набавке: 404-50/17-IV

Датум и време отварања понуда: 19.4.2017. године, 10.00

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Економско оснаживање интерно расељених лица кроз доходовне активности

Број набавке: 404-49/17-IV

Датум и време отварања понуда: 19.4.2017. године, 13.00

Документација за преузимање

 

 *** Предмет јавне набавке: Услуге одржавања светлосне сигнализације

Број набавке: 404-56/17-IV

Датум и време отварања понуда: 12.05.2017. године, 12 часова, подношење пријава истог дана до 11 часова

Документација за преузимање

 

 *** Предмет јавне набавке: Набавка противградних ракета

Број набавке: 404-59/17-IV

Датум и време отварања понуда: 22.05.2017. године, 14 часова

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Осигурање имовине и лица

Број набавке: 404-55/17-IV

Датум и време отварања понуда: 26.05.2017. године, 11 часова

Документација за преузимање

 

 *** Предмет јавне набавке: Поверавање обављања делатности јавног превоза путника на територији општине Рума корз ЈПП са елементима концесије

Број набавке: 404-58/17-IV

Датум и време отварања понуда: 19.07.2017. године, 13 часова

Документација за преузимање

 

 *** Предмет јавне набавке: Видео надзор над раскрсницама и васпитно образовним установама и WiFi хотспот локације

Број набавке: 404-57/17-IV

Датум и време отварања понуда: 26.05.2017. године, 9 часова

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Набавка канцеларијског материјала и тонера

Број набавке: 404-62/17-IV

Датум и време отварања понуда: 31.05.2017, 10.00

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Уређење атарских путева на територији Општине Рума

Број набавке: 404-66/17-IV

Датум и време отварања понуда: 26.06.2017. у 13 часова.

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Извођење геодетско-техничких радова на уређењу пољопривредног земљишта комасацијом и катастарског премера грађевинског земљишта у к.о. Вогањ

Број набавке: 404-68/17-IV

Датум и време отварања понуда: 03.07.2017. године, 14.00

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Сузбијање комараца на територији Општине Рума

Број набавке: 404-71/17-IV

Датум и време отварања понуда: 16.06.2017, 12.00

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Управљање отпадним водама

Број набавке: 404-69/17-IV

Датум и време отварања понуда: 10.07.2017, 11.00

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Доходовне активности за интерно расељена лица

Број набавке: 404-75/17-IV

Датум и време отварања понуда: 23.06.2017, 13.00

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Услуге очувања животне средине-праћење квалитета ваздуха, праћење нивоа буке у комуналној средини, анализа воде и мерење електромагнетног зрачења

Број набавке: 404-78/17-IV

Датум и време отварања понуда: 14.07.2017, 13.00

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Контрола плодности земљишта

Број набавке: 404-80/17-IV.

Датум и време отварања понуда: 19.7.2017. године, 9.00

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Набавка грађевинског материјала и намештаја за опремање сеоских кућа избеглих породица на територији Општине Рума

Број набавке: 404-82/17-IV.

Датум и време отварања понуда: 11.8.2017. године, 13.00

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Набавка канцеларијског намештаја

Број набавке: 404-61/17-IV.

Датум и време отварања понуда: 11.8.2017. године, 11.30

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Изградња пречистача отпадних вода

Број набавке: 404-67/17-IV

Датум и време отварања понуда: 04.09.2017. године у 11 часова

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Постављање хоризонталне и вертикалне сигнализације

Број набавке: 404-92/17-IV

Датум и време отварања понуда: 17.08.2017. године у 10 часова

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Текуће поправке и одржавања службених возила

Број набавке: 404-97/17-IV

Датум и време отварања понуда: 18.08.2017. године у 9 часова

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Услуге мобилне телефоније

Број набавке: 404-96/17-IV

Датум и време отварања понуда: 1.9.2017. године у 11 часова

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Одржавање и поправке софтвера

Број набавке: 404-90/17-IV.

Датум и време отварања понуда: 15.9.2017. године, 11.00

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Изградња инфраструктуре у улици 7. војвођанске ударне бригаде у Руми

Број набавке: 404-101/17-IV

Датум и време отварања понуда: 21.9.2017. године у 11 часова

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Набавка грађевинског материјала и намештаја за опремање сеоских кућа избеглих породица на територији Општине Рума

Број набавке: 404-103/17-IV

Датум и време отварања понуда: 16.10.2017. године у 9 часова

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Санација дела саобраћајница у насељу Буђановци

Број набавке: 400-100/17-IV

Датум и време отварања понуда: 17.10.2017. године, 11.00

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Израда пројектно техничке документације и изградња пешачко-бициклистичке стазе Жарковац-Путинци у оквиру путног појаса IIа реда

Број набавке: 400-102/17-IV

Датум и време отварања понуда: 19.10.2017. године, 13.00

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за сеоска домаћинства

Број набавке: RHP-W2-404-94/17-I

Датум и време отварања понуда: 2.10.2017. године, 13.00

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Одржавање инфраструктуре у месним заједницама општине Рума

Број набавке: 400-99/17-IV

Датум и време отварања понуда: 23.10.2017. године, 13.00

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Текуће поправке и одржавање службених возила (Технички преглед возила и мотоцикала)

Број набавке: 404-104/17-IV

Датум и време отварања понуда: 5.10.2017. године, 10.00

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Течна горива нафтног порекла за потребе Општинске управе општине Рума

Број набавке: 404-119/17-IV

Датум и време отварања понуда: 25.10.2017. године, 10 часова, Сала за Веће, Главна 155

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Уређење фасада Општинске управе Општине Рума по закључку Владе Републике Србије и замена столарије

Број набавке: 404-121/17-IV

Датум и време отварања понуда: 31.10.2017. године, 10 часова.

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Текуће поправке и одржавање службених возила - технички преглед

Број набавке: 404-129/17-IV

Датум и време отварања понуда: 3.11.2017. године, 10 часова.

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Одржавање зграда и објеката Општинске управе општине Рума и Месних заједница

Број набавке: 404-120/17-IV

Датум и време отварања понуда: 3.11.2017. године, 11 часова.

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Одржавање путева, улица и хоризонталне сигнализације

Број набавке: 404-125/17-IV

Датум и време отварања понуда: 27.11.2017. године, 13 часова.

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Одржавање путева у зимском периоду и набавка соли за путеве

Број набавке: 404-122/17-IV

Датум и време отварања понуда: 1.12.2017. године, 13 часова.

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Набавка опреме за заштиту животне средине - Метални контејнери

Број набавке: 404-136/17-IV

Датум и време отварања понуда: 15.11.2017. године, 9 часова.

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Услуге израде пројектно техничке документације Реконструкција Главне улице од улице 27. октобар до Змај Јовине улице

Број набавке: 404-135/17-IV

Датум и време отварања понуда: 13.12.2017. године, 13 часова.

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Набавка услуга пројектовања

Број набавке: 404-134/17-IV

Датум и време отварања понуда: 18.12.2017. године, 10 часова.

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Изградња објеката у месним заједницама - аутобуска стајалишта

Број набавке: 404-107/17-IV

Датум и време отварања понуда: 29.11.2017. године, 12 часова.

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Услуге декорисања улица за празнике

Број набавке: 404-138/17-IV

Датум и време отварања понуда: 29.11.2017. године, 13 часова.

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Санација дела саобраћајница у насељеном месту Буђановци

Број набавке: 404-143/17-IV

Датум и време отварања понуда: 22.12.2017. године, 10 часова.

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Изградња пречистача отпадних вода

Број набавке: 404-144/17-IV

Датум и време отварања понуда: 22.12.2017. године, 13 часова.

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Изградња јавне расвете у делу радне зоне Румска петља

Број набавке: 404-137/17-IV

Датум и време отварања понуда: 5.1.2018. године, 11 часова.

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Изградња објеката у месним заједницама - аутобуска стајалишта

Број набавке: 404-149/17-IV

Датум и време отварања понуда: 20.12.2017. године, 11 часова.

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке:Постављање мобилијара у објекту "Првомајска" УПВО "Полетарац" Рума

Број набавке: 404-147/17-IV

Датум и време отварања понуда: 26.12.2017. године, 9 часова.

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Услуге одржавања и поправке софтвера

Број набавке: 404-146/17-IV.

Датум и време отварања понуда: 12.1.2018. године, 14.00

Документација за преузимање:

 

 

2016. година

План јавних набавки за Општинску управу

План јавних набавки за Скупштину општине Рума

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке Општинске управе општине Рума

Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки општинског правобраниоца

Правилник о ближем уређењу јавних набавки Скупштине општине Рума

Интерни акт председника општине Рума

 

 

 

*** Предмет јавне набавке: Набавка доходовних активности за економско оснаживање избеглица

Број набавке: 404-22/16-IV

Датум и време отварања понуда: 22.2.2016. године, 9.30

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Услуге контроле плодности обрадивог пољопривредног земљишта

Број набавке: 404-23/16-IV

Датум и време отварања понуда: 26.2.2016. године, 9.30

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Набавка система видео надзора у ОШ "Милош Црњански" Хртковци и СППШ "Стеван Петровић Бриле" Рума

Број набавке: 404-24/16-IV

Датум и време отварања понуда: 8.3.2016. године, 10.30

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Набавка добара за економско оснаживање избеглих лица на територији општине Рума

Број набавке: 404-47/16-IV

Датум и време отварања понуда: 9.3.2016. године, 10.30

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Кафа, пиће, сокови за потребе Општинске управе општине Рума

Број набавке: 404-46/16-IV

Датум и време отварања понуда: 15.3.2016. године, 10.30

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Опрема за кошење - тримери

Број набавке: 404-76/16-IV

Датум и време отварања понуда: 8.4.2016. године, 10.30

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Сузбијање комараца и крпеља на територији Општине Рума

Број набавке: 404-69/16-IV

Датум и време отварања понуда: 12.4.2016. године, 10.30

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Сузбијање и уклањање амброзије на територији Општине Рума

Број набавке: 404-70/16-IV

Датум и време отварања понуда: 15.4.2016. године, 10.30

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Канцеларијски, административни материјал и тонери за потребе Општинске управе општине Рума

Број набавке: 404-80/16-IV

Датум и време отварања понуда: 19.4.2016. године, 10.30

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Осигурање имовине и лица

Број набавке: 404-81/16-IV

Датум и време отварања понуда: 22.4.2016. године, 10.30

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Радови на текућим поправкама и одржавању зграда и објеката

Број набавке: 404-73/16-IV

Датум и време отварања понуда: 28.4.2016. године, 10.30

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Јавна набавке мале вредности са циљем закључења оквирног споразума

Број набавке: 404-93/16-IV

Датум и време отварања понуда: 27.05.2016. године, 12.30

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Услуге праћења квалитета ваздуха, нивоа буке у комуналној средини, мерење буке, анализе воде језера Борковац и изворске воде у Вогњу

Број набавке: 404-96/16-IV

Датум и време отварања понуда: 14.6.2016. године, 11.30

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Рушење и уклањање грађевинских објеката на територији Општине Рума

Број набавке: 404-102/16-IV.

Датум и време отварања понуда: 05.07.2016. године, 12.30

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Одржавање и поправке софтвера

Број набавке: 404-94/16-IV.

Понуде се подносе до 19.7.2016. године, до 10.00

Датум и време отварања понуда: 19.7.2016. године, 10.30

Документација за преузимање:

 

 *** Предмет јавне набавке: Рачунари и рачунарска опрема

Број набавке: 404-109/16-IV.

Датум и време отварања понуда: 11.8.2016. године, 12.30

Документација за преузимање:

 

 *** Предмет јавне набавке: Радови на текућим поправкама и одржавању зграда и објеката Општинске управе

Број набавке: 404-111/16-IV.

Датум и време отварања понуда: 25.8.2016. године, 10.30

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Услуга мобилне телефоније

Број набавке: 404-112/16-IV.

Датум и време отварања понуда: 26.8.2016. године, 10.30

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Текуће поправке и одржавање службених возила

Број набавке: 404-114/16-IV.

Датум и време отварања понуда: 30.8.2016. године, 12.30

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Управљање отпадним водама

Број набавке: 404-118/16-IV.

Датум и време отварања понуда: 16.9.2016. године, 9.30

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Услуге одржавања и чишћења комуналних објеката

Број набавке: 404-119/16-IV.

Датум и време отварања понуда: 30.9.2016. године, 10.30

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Текуће поправке и одржавање службених возила

Број набавке: 404-121/16-IV.

Датум и време отварања понуда: 6.10.2016. године, 12.30

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Течна горива нафтног порекла

Број набавке: 404-122/16-IV.

Датум и време отварања понуда: 7.10.2016. године, 10.30

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Израда идејног пројекта - Јавна расвета у радној зони 2 "Румска петља"

Број набавке: 404-129/16-IV.

Датум и време отварања понуда: 16.11.2016. године, 08.30

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Компјутерски софтвери за потребе Општинске управе општине Рума

Број набавке: 404-115/16-IV.

Датум и време отварања понуда: 1.12.2016. године, 10.30

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Набавка комби возила

Број набавке: 404-133/16-IV.

Датум и време отварања понуда: 9.12.2016. године, 9.30

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Грађевински материјал

Број набавке: RHP-W2-404-135/16-I

Датум и време отварања понуда: 1.2.2017. године, 12.30

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Услуге управљања отпадним водама

Број набавке: 404-144/16-IV.

Датум и време отварања понуда: 23.1.2017. године, 10.30

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Набавка службеног возила

Број набавке: 404-141/16-IV.

Датум и време отварања понуда: 5.1.2017. године, 13.00

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Услуге одржавања и поправке софтвера

Број набавке: 404-138/16-IV.

Датум и време отварања понуда: 9.1.2017. године, 10.30

Документација за преузимање:

 

 

2015. година

2014. година

2013. година

 

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001