Articles

Изложба "Слободно зидарство у Србији 1785 - 2016"

величина слова

15. фебруар 2017.

Слободно зидарство у Србији 1785-2016У четвртак, 16. марта 2017. године, установа Завичајни музеј Рума приређује отварање изложбе "Слободно зидарство у Србији 1785 - 2016".
Аутор изложбе Бр. ББС је желео да демистификује појаву и деловање Слободног зидартсва, да помогне у разбијању предрасуда о масонима као тајанственој групи која кује завере и влада светом. Уводни део ове изложбе представља кратку причу о Слободном зидарству уопште, о његовој предисторији која сеже до почетка цивилизације, а затим, пролазећи кроз периоде антике, хуманизма, ренесансе и просветитељства, долази до Америчке и Француске револуције.
Наредни сегмент посвећен је масонима, иначе познатим личностима, који су дали значајне доприносе у развоју људске цивилизације. Следећи сегмент говори о историјату настанка и развоја Слободног зидарства у Србији у периоду од 1785. до 1941. године, са завршним делом о добу између 1945. до 1989. године, када се поново активирало Слободно зидарство у Србији, и закључно са периодом до данашњих дана.
Изложба ће бити отворена у сали легата Миливоја Николајевића, са почетком у 19 часова.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian