Заказана XXII седница Општинског већа

величина слова

27. фебруар 2017.

XXII седница Општинског већа Oпштине Рума ће се одржати у уторак 28.2.2017. године, са почетком у 10 часова, у Градској кући. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Предлог Правилника о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи Oпштине Рума и Општинском правобранилаштву Oпштине Рума.

2. Нацрт Одлуке о ангажовању екстерног ревизора за ревизији завршног рачуна буџета Oпштине Рума за 2016. годину.

3. Предлог Закључка о давању сагласности на измене Плана јавних набавки за 2017. годину Општинске управе Oпштине Рума.

4. Предлог Закључка о давању сагласности на измене Плана јавних набавки за 2017. годину Председника Oпштине Рума.

5. Нацрт Одлуке о усвајању Консеционог акта за поверавање обављања делатности јавног превоза путника на територији Oпштине Рума и о покретању поступка доделе јавног уговора о јавно -приватном партнерству са елементима концесије.

6. Нацрт Одлуке о изради Плана генералне регулације насељеног места Буђановци.

7. Нацрт Одлуке о изради Плана генералне регулације насеља Жарковац.

8. Нацрт Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације "за део Блока 3-14-1 у радној зони" у Руми.

9. Разматрање захтева Надзорног одбора у Руми за давање сагласности на Статут ЈП "Комуналац" у Руми.

10. Нацрт Решења о прибављању грађевинског земљишта у јавну својину Oпштине Рума по тржишној цени путем непосредне погодбе.

11. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о радном времену у угоститељским, трговинском и занатским објектима.

12. Нацрт Одлуке о изменама и допуна Одлуке о одржавању чистоће на територији Oпштине Рума.

13. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о уређењу и заштити комуналних и јавних објеката.

14. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о пијацама и вашару.

15. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о додели средстава из буџета општине Рума за програме и пројекте из области спорта од значаја за општину Рума за 2017. годину.

16. Текућа питања.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001