Одељење за локални економски развој

величина слова

 

Брошура - H20 WR - Умрежавање градова и укључивање грађана за заштиту водних ресурса у Европи"

 

Контакти са пословном заједницом и подршка постојећој привреди,

Контакти и сарадња са инвеститорима, привлачење нових инвестиција,

Вођење процеса и пружање потребне подршке током стратешког планирања, стратешки основ за локални развој,

Припрема и праћење спровођења пројеката економског развоја,

Припрема и реализација пројеката из средстава фондова Европске уније, билатералних фондова, републичких и покрајинских фондова,

Координација стручних служби у реализацији инвестиционих пројеката,

Маркетинг и промоција економског развоја општине, промоција инвестиционих потенцијала

Креирање вођење и усавршавање релевантних база података везане за економски развој општине Рума

Припрема састанака помоћ при реализацији дефинисаних активности и препорука и учествовање у раду Привредног савета,

Процес сертификације и вођења BFC SEE стандарда повољног пословног окружења и примена других стандарда из области локалног економског развоја.

 

 

 

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001