Програм за урбано партерство - тренинг "Изградња интегритета"

величина слова

6. октобар 2016.

SeminarТренинг „Изградња интегритета“ за представнике локалних самоуправа у Србији, који су реализовали Меnа group doo из Ниша, у сарадњи са Програмом за урбано партнерство Светске банке (World Bank - Austria Urban Partnership Program (UPP)) и аустријском Владом, одржао се у Нишу 4. и 5. октобра 2016. године.

Тренингу су присуствовали представници општина Бољевац и Рума и града Панчева.

Руму су представљали председник Скупштине општине Рума, Стеван Ковачевић и чланови Општинског тима општине Рума за антикорупцију/изградњу интегритета: Милева Ковачевић, Драган Косановић и Ивана Бојанић.

Након уводног обраћања Тамаре Николић из Светске баке о Програмуза урбано партнерство, представници локалних самоуправа су присуствивали обуци „Изградња интегритета“, те су се упознали с дефиницијама, праксом и алатима за успостављање и управљање:

- Лидерства са интегритетом;

- Институционалним интегритетом;

-Интегритетом и друштвеним поверењем/ укљученошћу грађана.

Представници општине Рума су активно учествовали у дискусијама и одржали запажено презентовање општине Рума, то јест представили начине:

-како наша Локална Самоуправа промовише интегритет унутар самоуправе и према грађанима;

-који су нам канали комуникације са грађанима;

-који су механизми за промоцију интегритета и друштвеног поверења.

Присутнима се обратила и Драгана Крунић, шефица одсека за планове интегритета, Агенције за борбу против корупције, која је дала основне смернице за израду Плана интегритета.

Тренинг се састојао и од групног рада по ЛС, те се водила дискусија о:

-тренутној ситуацији;

-процедурама и механизмима које општина Рума има како би укључила грађане и пословну јавност упланирање и пружање услуга;

-које су предности свега тога и на које се препреке приликом имплементације наилазило.

Општина Рума је од стране представника осталих ЛС, посебно била похваљена за укључивање грађана у процес доношења одлуке о буџету-Партиципативно буџетирање, за увођење система менаџмента квалитетом ИСО 9001 у Општинску управу општине Рума и за рад Социјано-економског и Привредног Савета.

Овај тренинг је био користан за представнике општине Рума, јер су презентацијом рада своје групе на изради Аакционог плана за превенцију корупције (тренутних достигнућа и изазова) и разговора са представницима других ЛС, заједнички креирали механизме за јачање одговорности и транспарентности унутар ЛС и према грађанима, те поставила приотитете за унапређење.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001