величина слова

Влада Републике Србије донела јенову Уредбу о енергетски угроженом купцу која је ступила на снагу 01. јануара 2016. године ( "Службени гласник РС", бр. 113/2015 од 30.12.2105. године). Уредба се може преузети и на сајту Министарства рударства и енергетике.

Новом Уредбом дефинисано је да се сви корисници новчане социјалне помоћи и дечјег додатка са решењем о праву и рачуном за електричну енергију или гас, обраћају локалним самоуправама ради издавања Решења о праву.

Остали, статус као и до сада, доказују пред локалном самоуправом.

Уведена је двостепеност са правом жалбе, а ново је и то што су лимити месечне потрошње повећани за електричну енергију, са два на четири пута од утврђеног права на субвенцију у kWh.

На тај начин повећава се број купаца који ће стечено право на умањење остварити чак и у месецима увећане потрошње, уколико се греју на електричну енергију.

Такође су повећани лимити месечне потрошње за природни гас.

Поступак за стицање статуса енергетски угроженог купца покреће се подношењем Захтева за стицање статуса који можете преузети у Одељењу за друштвене делатности Општинске управе општине Рума, улица Главна бр.107, канцеларија број 8. Захтев са потпуном документацијом предаје се на писарници Општинске управе општине Рума, Орловићева бр.5. Детаљне информације можете добити  позивом на број 478-800, локал 108.


Уредба о енергетски угроженом купцу

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001