Бесплатно правно заступање

величина слова

 

Извршно веће Војводине, Адвокатска комора Војводине и општина Рума, грађанима на територији АП Војводине пружају услуге

 

БЕСПЛАТНОГ ПРАВНОГ ЗАСТУПАЊА ПРЕД СУДОВИМА

ОД СТРАНЕ АДВОКАТА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ

 

Право на бесплатну правну помоћ имају грађани који испуњавају следеће услове:

Општи услови:

    • да имају стално пребивалиште, боравиште или избеглички статус на територији АП Војводине

    • да у предмету за који подносе захтев за бесплатно заступање претходно нису ангажовали адвоката

Посебни услови:

    • да су носиоци социјалне карте или да се налазе на евиденцији лица која су социјално угрожена коју води надлежна служба из области социјалне заштите

    • уколико немају социјалну карту, да укупна материјална примања не прелазе имовински цензус одређен за минимум социјалне сигурности по члану породичног домаћинства.

Право на бесплатно правно заступање имају сва лица која испуњавају само општи услов, уколико су жртве насиља у породици.

Ако лице нема доказ да је носилац социјалне карте или потврду да је као социјални случај евидентиран код надлежног органа, а позива се на право на бесплатно правно заступање, о таквом захтеву одлуку доноси Комисија за бесплатно заступање којој странка, уз захтев подноси:

1. фотокопију личне карте

2. доказ о висини примања за све чланове породичног домаћинства (сви видови материјалних примања и прихода)

3. уверење о броју чланова домаћинства

4. уверење о пореском задужењу

5. у случају незапослености, уверење са тржишта рада, потписану изјаву да гарантује под грађанском и материјалном одговорношћу да су сви подаци који су дати Комисији за бесплатно заступање тачни.

 

Заинтересовани грађани који испуњавају услове могу поднети захтев за бесплатно правно заступање у писарници Општинске управе која се налази у улици Орловићева број 5.

Више информације о бесплатном заступању може се добити у згради Општинске управе, Орловићева број 5 или на број 433-910.

 

 

 

 

 

 

 

 

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001