Јавни позив за реализацију програма стручне праксе

величина слова

1. март 2019.

На основу Локалног акционог плана запошљавања за 2019. годину општина Рума расписује Јавни позив за реализацију програма стручне праксе.

Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечено одговарајуће образовање - квалификација, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци.

Програм се реализује без заснивања радног односа.

Општина Рума кроз програм стручне праксе финансира, најдуже 12 месеци, незапослена лица која се први пут стручно оспособљавају за занимање за које су стекла одређену врсту и ниво образовања или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање стручног испита.

Право учешћа на Јавном позиву има послодавац из приватног и јавног секторапод условима предвиђеним Јавним позивом.

Јавни позив је отворен од дана објављивања, а најдуже до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену.

Све додатне информације могу се добити у Одељењу за финансије, привреду и пољопривреду Општинске управе општине Рума на број телефона 022-478-712 локал 109, или у згради Општинске управе општине Рума ул. Главна 107, први спрат канцеларија број 6 и у Националној служби за запошљавање - Испостава Рума на број телефона 022-478-177.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001