img

Vesti

Obaveštenje o podnetom zahtevu za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu

img

1. Nosilac projekta "KOSANOVIĆ GROUP" DOO RUMA, Vladimira Nazora 92b, Ruma podneo je Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta "Povećanje kapaciteta postojećeg postrojenja za skladištenje i tretman neopasnog otpada" na k.p. 6859/1 i 6859/2 KO Ruma, Opština Ruma.

2.Obrađivač Studije je “EURO GREEN DOO Novi Sad, sedište: Miroslava Antića 14, kancelarija: Jovana Boškovića 1, Novi Sad.

Predmetna Studija sadrži: podatke o nosiocu projekta, projektni zadatak, zakonsku regulativu, opis lokacije na kojoj se planira izvođenje projekta, opis projekta, prikaz glavnih alternativa koje je nosilac projekta razmatrao, prikaz stanja životne sredine, opis mogućih značajnih uticaja projekta na životnu sredinu, procenu uticaja na životnu sredinu u slučaju udesa, opis mera predviđenih u cilju sprečavanja, smanjenja i gde je to moguće, otklanjanja svakog značajnijeg štetnog uticaja na životnu sredinu, program praćenja uticaja na životnu sredinu, prikaz opasnih materija, netehnički prikaz podataka navedenih u studiji, grafičke priloge i prateću dokumentaciju.

3. Javni uvid Studije održaće se u periodu od 04.08.2021. do 23.08.2021. god. svakog radnog dana od 11 do 15 časova, u prostorijama Odeljenja za urbanizam i građenje Opštinske uprave opštine Ruma, u Rumi ul. Orlovićeva br.5, soba br. 24.

4. Zainteresovana pravna i fizička lica, svoja mišljenja, i predloge u vezi sa Studijom mogu dostaviti u pismenoj formi na adresu Odeljenja za urbanizam i građenje, u vreme trajanja javnog uvida.

5. Javna prezentacija i javna rasprava o Studiji održaće se 25.08.2021. god. u prostorijama ovog Odeljenja sa početkom u 11 časova.

Zasedanje tehničke komisije obaviće se uz učešće operatera. Radu komisije mogu prisustvovati sva fizička lica i predstavnici pravnih lica koji su u toku trajanja javnog uvida svoja mišljenja i predloge u pismenoj formi dostavili nadležnom organu.

Izveštaj sa ocenom Studije o proceni uticaja na životnu sredinu i predlogom Odluke, tehnička komisija će dostaviti nadležnom organu, koji će u konačnom postupku doneti odluku o davanju saglasnosti na Studiju, ili odluku o odbijanju Zahteva za davanje saglasnosti, o čemu će javnost biti naknadno obaveštena.

 

Važni linkovi
  • Budžet Opštine Ruma
  • Građanski vodič kroz budžet
  • Javne nabavke
  • Konkursi za projekte
  • Energetski ugrožen kupac
  • Informator o radu
  • Statut opštine Ruma
donor
donor
donor
donor