img

Вести

Обавештење о увиду у бирачки списак

img

Print

Општинска управа Рума, Одељење за општу управу и заједничке послове обавештава грађане Општине Рума да се почев од 1. децембра 2021. године излаже на увид део Јединственог бирачког списка за Општину Рума, а поводом расписаног републичког референдума ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије, који ће се одржати 16. јануара 2022. године.

Увид у део бирачког списка грађани могу извршити непосредно у Одељењу за општу управу и заједничке послове (Орловићева бр. 5, канцеларија бр. 20) сваког радног дана од 7 до 20 часова, као и суботом од 8 до 15 часова. Увид се може вршити и у месним канцеларијама сваког радног дана у току редовног радног времена од 7 до 15 часова. Грађани увид могу вршити и на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе уношењем података о ЈМБГ (https://upit.birackispisak.gov.rs/).

Увид у Јединствени бирачки списак могу вршити и интерно расељена лица са Косова и Метохије, која имају пријављено боравиште на територији општине Рума.

Грађани који ће се на предстојећем референдуму изјашњавати према месту боравишта у земљи морају поднети захтев Општинској управи да се у бирачки списак упише тај податак, најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, односно до 25. децембра 2021. године. Захтеви се подносе у згради Општинске управе у Орловићевој улици бр. 5, канцеларија бр. 20.

Након закључења бирачког списка 31. децембра 2021. године грађани захтеве за упис и промену/исправку података подносе Министарству државне управе и локалне самоуправе, преко Општинске управе, најкасније 72 часа пре дана одржавања референдума, односно до 12. јануара 2022. године. Захтеви се подносе у згради Општинске управе у Орловићевој улици бр. 5, канцеларија бр. 20.

Све додатне информације грађани могу добити на телефоне 022/433911, 433912, 069721155, као и путем мејла birackispisak@ruma.rs .

Захтев за упис/брисање/података у ЈБС

Захтев за гласање по месту боравишта
donor
donor
donor
donor