img

Вести

Заказана XLIII седница Општинског већа

img

Print

XLIII седница Општинског већа Општине Рума ће се одржати 26.11.2021. године телефонским путем са почетком у 17.00 часова. За седницу је предложен следећи дневни ред:

  1. Нацрт Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације ,,За део Блока 4-1-2 у централној зони " у Руми

  2. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације у износу од 50.000,00 динара

  3. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 4.000.000,00 динара

  4. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 1,00 динара

  5. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 1,00 динара

  6. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 2.700.000,00 динара

  7. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 5.000.000,00 динара

  8. Разматрање молбе за финансијску помоћ Кнежевић Славку из Жарковца

  9. Разматрање молбе за финансијску помоћ Ивичић Марији из Руме

  10. Текућа питања
donor
donor
donor
donor